thinhtamphat

Dịch vụ

Trong hệ thống kho lạnh cần đòi hỏi nhiệt độ chính xác cao. Vì vậy cần phải có các hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh hiện đại và tối ưu nhất
Công ty chúng tôi có kinh nghiệm sữa chữa tất cả các loại màn hình cảm ứng HMI đặt biệt là sửa màn hình XINJE . Sửa màn hình HMI các loại. Đặt biệt những model sau:
TH765-N, TH765-MT, TH765-NU,TP760-T, TP765-T, MP760-T, XMP3-18R...
Công ty chúng tôi có kinh nghiệm sữa chữa tất cả các loại màn hình cảm ứng HMI đặt biệt là sửa màn hình M2I . Sửa màn hình HMI các loại. Đặt biệt những model sau:
M2I TOP3MA, TOP3MAE, TOP3SAE,XTOP07TW-LD, XTOP07TW-UD, XTOP07TW-SD,XTOP05TQ-ED, XTOP05TQ-FD...
Công ty chúng tôi có kinh nghiệm sữa chữa tất cả các loại màn hình cảm ứng HMI đặt biệt là sửa màn hình LS . Sửa màn hình HMI các loại. Đặt biệt những model sau: PMU-530ST,PMU-530TT, PMU-530TTS,XP1000C-T, XP1000C-TE, XTOP7TQ-FD-S,XP3070cC...
Sửa chữa màn hình HMI Hakko Fuji. Sua man hinh HMI Hakko. Sua HMI V6, sua man hinh Hakko V7, sua chua HMI V8, sua man hinh HMI V9, sua HMI Hakko S8.
Công ty chúng tôi có kinh nghiệm sữa chữa tất cả các loại màn hình cảm ứng HMI đặt biệt là sửa màn hình Panasonics . Sửa màn hình HMI các loại. Đặt biệt những model sau:
GT32 AIG32TQ02D, ALG32MQ02D-F, GT05 AIG05MQ02D, AIG05MQ03D, AIG05MQ04D, KG104VG1AA-G00, GV42 AIGV4020012, GH07X AIGH07XT4DU...
Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa màn hình HMI Mitsubishi lấy ngay, và sửa chữa màn hình HMI nhiều thương hiệu khác.
Công ty chúng tôi có kinh nghiệm sữa chữa tất cả các loại màn hình cảm ứng HMI đặt biệt là sửa màn hình Schneider . Sửa màn hình HMI các loại. Đặt biệt những model sau:
HMIGXO5502, XBTGT5330, XBTORT5330, XBTGT2220, HMIGXO3501, HMIGXO3502, XBTGT4230 , XBTGT4330, XBTGT4340, XBTGT7340, XBTOT5220, XBTOT5320, XBTGT6330, XBTGT6340...
Công ty chúng tôi có kinh nghiệm sữa chữa tất cả các loại màn hình cảm ứng HMI đặt biệt là sửa chữa màn hình Weinview . Sửa màn hình HMI các loại. Đặt biệt những model sau:
MT506MV, MT506MV5WV, MT506MV5EV, TK6100i, TK6100iV3WV, TK6100iV5WV, TK6070iH, TK6070iH2WV, TK6070iH3WV, MT6056i, MT6056iV1WV, MT6056iV2WV, MT6070iH...
Sửa chữa màn hình HMI cấp tốc lấy ngay. Sửa chữa màn hình HMI Eview Kinco chuyên nghiệp và uy tín. Thay thế tấm cảm ứng màn hình HMI các kích cỡ.

Sản phẩm