Màn hình HMI Pro-face AGP3000 series - HMI AGP Proface

Chi tiết sản phẩm

Màn hình HMI Pro-face AGP3000 series - HMI AGP Proface

Cung cấp màn hình HMI Pro-face, màn hình HMI Pro-face AGP3000 series. Chuyen mua ban man hinh hmi proface, sua man hinh hmi proface, sua man hinh hmi proface agp lay ngay.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 

Màn hình HMI 5.7"

 

Màn hình HMI 3.8"

HMI AGP-3300

HMI AST-3301

HMI AGP-3200

HMI AST-3201

Tiêu chuẩn của màn hình HMI AGP3000 series  

(hình ảnh S class chứng nhận 4)

(hình ảnh S class chứng nhận 5)

(hình ảnh S class chứng nhận 6)

(hình ảnh S class chứng nhận 7)

Màn hình

 

 

 

TFT LCD màn hình màu (65K màu)

_

TFT LCD màn hình màu (256 màu)

_

STN LCD màn hình màu (4,096 màu)

STN LCD màn hình màu (256 màu)

_

_

Monochrome B/W (16 shades)

_

Monochrome amber LCD (8 shades)

 

Blue LCD (16 shades)

Blue LCD (8 shades)

_

_

320 x 240 pixels

320 x 240 pixels

Màn hình cảm ứng Analog (không lưới)

Môi trường hoạt động của màn hình HMI AGP3000 series  

Nhiệt độ vận hành: 0 - 50°C

 

 

Xếp hạng: NEMA, 4x/13, IP65f

 

 

Độ ẩm: 10 - 90% (không ngưng tụ)

 

 

Kích thước bên ngoài:
WxHxD : 167.5x135x59.5mm
(6.59x 5.31 x 2.34 inch)

Kích thước bên ngoài:
WxHxD : 130x104.5x40mm
(5.12 x 4.09 x 1.57 inch)

Port & Interfaces

 

 

 

 Ethernet, 1 cổng USB, CF Type II, Expansion Bus, Com1: RS-232/422/485, Com2: RS-422/485

1 cổng USB, Expansion Bus, Com1: RS-232, Com2: RS-422/485

Ethernet, 1 cổng USB, Expansion Bus, Com1: RS-232/422/485

1 cổng USB, Com1: RS-232, Com2 (AST3201): RS-422/485, Com2 (AST3211): Siemens MPI (RS-485)

Model Numbers của màn hình HMI AGP3000 series  

AGP3300-T1-D24

AST3301-B1-D24

AGP3200-T1-D24

AST3201-A1-D24

AGP3300-S1-D24

AST3301-S1-D24

AGP3200-A1-D24

AST3211-A1-D24

AGP3300-L1-D24

 

 

 

AGP3301-S1-D24

 

 

 

AGP3301-L1-D24

 

 

 

AGP3302-B1-D24

 

 

 

 

5.7"

 

3.8"

 

AGP 3300

AST 3301

AGP 3200

AST 3201

 

 

 

 

(hình ảnh S class chứng nhận 4)

(hình ảnh S class chứng nhận 5)

(hình ảnh S class chứng nhận 6)

(hình ảnh S class chứng nhận 7)

 

 

 

 

 

_

TFT LCD màn hình màu (256 màu)

_

 

STN LCD màn hình màu (256 màu)

_

_

Monochrome B/W (16 shades)

_

Monochrome amber LCD (8 shades)

Blue LCD (16 shades)

Blue LCD (8 shades)

_

_

320 x 240 pixels

320 x 240 pixels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước bên ngoài:
WxHxD : 167.5x135x59.5mm
(6.59x 5.31 x 2.34 inch)

 

Kích thước bên ngoài:
WxHxD : 130x104.5x40mm
(5.12 x 4.09 x 1.57 inch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 cổng USB, Expansion Bus, Com1: RS-232, Com2: RS-422/485

Ethernet, 1 cổng USB, Expansion Bus, Com1: RS-232/422/485

1 cổng USB, Com1: RS-232, Com2 (AST3201): RS-422/485, Com2 (AST3211): Siemens MPI (RS-485)

 

 

 

 

AGP3300-T1-D24

AST3301-B1-D24

AGP3200-T1-D24

AST3201-A1-D24

AGP3300-S1-D24

AST3301-S1-D24

AGP3200-A1-D24

AST3211-A1-D24

AGP3300-L1-D24

 

 

 

AGP3301-S1-D24

 

 

 

AGP3301-L1-D24

 

 

 

AGP3302-B1-D24

 

 

 

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên mua bán và sửa chữa màn hình HMI Proface AGP3000 series, đặc biệt dịch vụ sửa chữa HMI Proface AGP3000 lấy ngay chỉ sau 30 phút.

Chỉ cần một HMI, AGP3000 series sẽ kết nối và dễ dàng chuẩn hóa một hệ thống rộng lớn các thiết bị đi kèm HMI, màn hình HMI AGP3000 series được xem là giao diện điều hành “Best-In-Class” với các tính năng nổi bật:

- Màn hình HMI tiêu chuẩn, Multi-Media HMI và tích hợp điều khiển HMI.

- Multi-Port, Simultaneous Protocol.

- Rất lý tưởng cho ai muốn tìm kiếm một HMI tiêu chuẩn có cung cấp các tùy chọn mở rộng.

man-hinh-hmi-agp-3000

 Màn hình HMI AGP3000 series có nhiều giải pháp giao diện điều hành sáng tạo: HMI AGP3000 M Class (Multimedia M Class), HMI AGP3000 S Class (Standard S Class), HMI AGP3000 C Class (Control C Class).

 - M Class (Multimedia M Class): Giao diện điều hành với video, ghi âm, phát lại để giảm thời gian chết và tăng sự an toàn.

 Màn hình 15"  Màn hình 12.1"  Màn hình 10.4"  Màn hình HMI 7.5"
 AGP-3750T  AGP-3650T  AGP-3550T  AGP-3450T
AGP-3750T AGP-3650T AGP-3550T AGP-3450T
Tiêu chuẩn màn hình HMI AGP3000 series
AGP-3750T HMI-AGP-3650T HMI-AGP-3550T HMI-AGP-3450T
Màn hình
TFT LCD màn hình màu (65K màu)
1024 x 768 pixels 800 x 600 pixels 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels
Màn hình cảm ứng Analog (không lưới)
Môi trường hoạt động của màn hình HMI AGP3000 series
Nhiệt độ vận hành: 0 - 50°C
Xếp hạng: NEMA, 4x/13, IP65f
Độ ẩm: 10 - 90% (không ngưng tụ)
Kích thước bên ngoài (WxHxD) : mm / (inch)
 395 x 294 x 60 
(15.55*11.57*2.36)
 313 x 239 x 56
(12.31*9.41*2.2)
270.5 x 212.5 x 57
(10.65*8.37*2.24)
 215 x 170 x 60
(8.46*6.69*2.36)
 Port & Interfaces
   Ethernet, 2 cổng USB, CF Type II, Expansion Bus,
Loa, Microphone, Com1: RS-232/422/485,
Com2: RS-422/485, Video: NTSC/PAL/SECAM
Ethernet, 1 cổng USB,
CF Type II, Expansion
Bus, Loa, Microphone,
Com1: RS-232/422
/485, Com2: RS-422
/485, Video:NTSC
/PAL/SECAM
 Model Numbers HMI AGP3000 series 
 AGP3750-T1-AF  AGP3650-T1-AF  AGP3550-T1-AF  AGP3450-T1-D24
 AGP3750-T1-D24    AGP3560-T1-AF  
 

- S Class (Standard S Class): Giao diện điều hành tiêu chuẩn với truyền thông mở rộng và khả năng kết nối mạng cao.

 
 Màn hình HMI 12.1"  Màn hình HMI 10.4"  Màn hình HMI 7.5"
 AGP 3600 AGP 3500 AGP 3400
AGP-3600 AGP-3500 AGP-3400
 Tiêu chuẩn màn hình HMI AGP3000 series  
 HMI-AGP-3600  HMI-AGP-3500  HMI-AGP-3400
 Màn hình 
  TFT LCD màn hình màu
(65K màu)
 TFT LCD màn hình màu (65K màu)   
STN LCD màn hình màu (4,096 màu)  
 Monochrome B/W
(16 shades)
 _ 
800 x 600 pixels  640 x 480 pixels 640 x 480 pixels
800 x 600 pixels (AGP3510)
Màn hình cảm ứng Analog (không lưới)   
Môi trường hoạt động của màn hình HMI AGP3000 series   
   Nhiệt độ vận hành: 0 - 50°C
   Xếp hạng: NEMA, 4x/13, IP65f
   Độ ẩm: 10 - 90% (không ngưng tụ)
Kích thước bên ngoài (WxHxD) : mm / (inch)  
 313 x 239 x 56 
(12.32 x 9.41 x 2.2)
 
TFT: 313 x 212.5 x 57 
(12.32 x 8.37 x 2.24)
 215 x 170.5 x 60 
(8.46 x 6.69 x 2.36)
 
Mono: 313 x 239 x 56
(12.32 x 9.41 x 2.2
 Port & Interfaces  
 Ethernet, 2 cổng USB, CF Type II, Expansion Bus,
Com1: RS-232/422/485, Com2: RS-422/485 
 Ethernet, 1 cổng USB, CF
Type II, Expansion Bus,
Com1: RS-232/422/485,
Com2: RS-422/485
 Model Numbers của màn hình HMI AGP3000 series  
 AGP3600-T1-AF  AGP3500-T1-AF  AGP3400-T1-D24
 AGP3600-T1-D24  AGP3500-T1-D24  AGP3400-S1-D24
   AGP3500-S1-AF  
   AGP3500-S1-D24  
   AGP3500-L1-D24  
   AGP3501-T1-AF  

 

 

 

Từ khóa liên quan "Màn hình HMI Pro-face AGP3000 series - HMI AGP Proface"

   

Sản phẩm cùng nhóm "Pro-face AGP3000"

Liên hệ Màn hình HMI Pro-face AGP3000 series - HMI AGP Proface

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THỊNH TÂM PHÁT

Địa chỉ : 599 Huỳnh Văn Luỹ, Khu 3, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Phone : 0909 199 102

Fax : 0650 3860 769

Email : thinhtamphat@gmail.com

Google maps

Mọi thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi hồi đáp trong thời gian sớm nhất.
Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng điền đầy đủ thông tin.

Tên

Địa chỉ

Phone

Email

Tiêu đề

Nội dung

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên trên.

Sản phẩm