Danh mục dịch vụ

Biến tần Alitvar 58 Schneider – ATV58

Biến tần Alitvar 58 Schneider – ATV58

Biến tần Alitvar 58 Schneider – ATV58

Giá : Liên hệ

Chung toi cung cap bien tan Schneider – sua chua bien tan Schneider – cai dat bien tan Schneider ATV58.

Biến tần Schneider Alitvar 58 dùng điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha với nguồn cung cấp từ 208 – 460 V, dãy công suất 0.75 – 315 kW.

Điện áp đầu vào: 208 – 460 V

Công suất: 0.75 – 315 kW

Ổ đĩa AC đạt hiệu quả tại 100% tốc độ  và tải trọng không được thấp hơn 96%.

Kiểm soát, giám sát và chuẩn đoán qua mạng Ethernet qua một trình duyệt Web chuẩn.

Chức năng bổ sung có thể thu được bằng cách cài đặt card analog I/O tùy chọn.

Chức năng bảo vệ quá dòng, quá áp, quá tải,…

Cấp bảo vệ: IP20

Nhiệt độ môi trường: 0-400C.

Các model thuộc Biến tần Schneider Alitvar 58

MÃ SẢN PHẨM

KW

HP

4 kHz

ATV58HU09M2

0.37

0.5

ATV58HU18M2

0.75

1

ATV58HU29M2

1.5

2

ATV58HU41M2

2.2

3

ATV58HU72M2

3

4

ATV58HU90M2

4

5

ATV58HU90M2

5.5

7.5

8 kHz

ATV58HU09M2

0.37

0.5

ATV58HU18M2

0.75

1

ATV58HU29M2

1.5

2

ATV58HU41M2

2.2

3

ATV58HU72M2

3

4

ATV58HU90M2

4

5

ATV58HD12M2

5.5

7.5

ATV58HU29M2–D23M2 at 4 kHz, ATV58HD28M2–D46M2 at 2 kHz

ATV58HU29M2

1.5

2

ATV58HU41M2

2.2

3

ATV58HU54M2

3

4

ATV58HU72M2

4

5

ATV58HU90M2

5.5

7.5

ATV58HD12M2

7.5

10

ATV58HD16M2

11

15

ATV58HD23M2

15

20

ATV58HD28M2

18.5

25

ATV58HD33M2

22

30

ATV58HD46M2

30

40

 ATV58HD16M2–D23M2 at 8 kHz, ATV58HD28M2–D46M2 at 4 kHz

ATV58HD16M2

7.5

10

ATV58HD23M2

11

15

ATV58HD28M2

15

20

ATV58HD33M2

18.5

25

ATV58HD46M2

22

30

ATV58HU29M2–D23M2 at 4 kHz, ATV58HD28M2–D46M2 at 2 kHz

ATV58HU29M2

1.5

2

ATV58HU41M2

2.2

3

ATV58HU54M2

3

4

ATV58HU72M2

4

5

ATV58HU90M2

5.5

7.5

ATV58HD12M2

7.5

10

ATV58HD16M2

11

15

ATV58HD16M2

15

20

ATV58HD23M2

18.5

25

ATV58HD28M2

22

30

ATV58HD33M2

30

40

ATV58HD46M2

37

50

 ATV58HU29M2–D23M2 at 8 kHz, ATV58HD28M2–D46M2 at 4 kHz

ATV58HU29M2

1.5

2

ATV58HU41M2

2.2

3

ATV58HU54M2

3

4

ATV58HU72M2

4

5

ATV58HU90M2

5.5

7.5

ATV58HD12M2

7.5

10

ATV58HD16M2

11

15

ATV58HD23M2

15

20

ATV58HD28M2

18.5

25

ATV58HD33M2

22

30

ATV58HD46M2

30

40

ATV58HU18N4–D46N4 at 4 kHz, ATV58HD54N4–D79N4 at 2 kHz

ATV58HU29N4

0.75

1

ATV58HU29N4

1.5

2

ATV58HU41N4

2.2

3

ATV58HU54N4

3

4

ATV58HU72N4

4

5

ATV58HU90N4

5.5

7.5

ATV58HD12N4

7.5

10

ATV58HD16N4

11

15

ATV58HD23N4

15

20

ATV58HD28N4

18.5

25

ATV58HD33N4

22

30

ATV58HD46N4

30

40

ATV58HD54N4

37

50

ATV58HD64N4

45

60

ATV58HD79N4

55

75

ATV58HD28N4–D46N4 at 8 kHz, ATV58HD54N4–D79N4 at 4 kHz

ATV58HD28N4

15

20

ATV58HD33N4

18.5

25

ATV58HD46N4

22

30

ATV58HD54N4

30

40

ATV58HD64N4

37

50

ATV58HD79N4

45

60

ATV58HU18N4–D23N4 at 8 kHz, ATVHD28N4-D46N4 at 4 kHz, ATV58HD54N4–D79N4 at 2 kHz

ATV58HU18N4

0.75

1

ATV58HU29N4

1.5

2

ATV58HU41N4

2.2

3

ATV58HU54N4

3

4

ATV58HU72N4

4

5

ATV58HU90N4

5.5

7.5

ATV58HD12N4

7.5

10

ATV58HD16N4

11

15

ATV58HD23N4

15

20

ATV58HD28N4

18.5

25

ATV58HD28N4

22

30

ATV58HD33N4

30

40

ATV58HD46N4

37

50

ATV58HD54N4

45

60

ATV58HD64N4

55

75

ATV58HD79N4

75

100

ATV58HU18N4–D46N4 at 8 kHz, ATV58HD54N4–D79N4 at 4 kHz

ATV58HU18N4

0.75

1

 ATV58HU29N4

1.5

2

ATV58HU41N4

2.2

3

ATV58HU54N4X

0

5

ATV58HU72N4X

0

7.5

ATV58HU90N4X

0

10

ATV58HD12N4X

0

15

ATV58HD16N4X

0

20

ATV58HD23N4X

18.5

25

ATV58HD28N4

22

30

ATV58HD33N4

30

40

ATV58HD46N4

37

50

ATV58HD54N4

45

60

ATV58HD64N4

55

75

ATV58HD79N4

75

100

 

Ngoài Biến tần Schneider Altivar 58 – ATV58 chúng tôi còn cung cấp các Biến tần Schneider khác như:

Biến tần Schneider Altivar 11 – ATV11

Biến tần Schneider Altivar 12 – ATV12

Biến tần Schneider Altivar 21 – ATV21

Biến tần Schneider Altivar 28 – ATV28

Biến tần Schneider Altivar 31 – ATV31

Biến tần Schneider Altivar 32 – ATV32

Biến tần Schneider Altivar 38 – ATV38

Biến tần Schneider Altivar 58 – ATV58

Biến tần Schneider Altivar 61 – ATV61

Biến tần Schneider Altivar 61Q– ATV61Q

Biến tần Schneider Altivar 66 – ATV66

Biến tần Schneider Altivar 68 – ATV68

Biến tần Schneider Altivar71 - ATV71

Biến tần Schneider Altivar71Q - ATV71Q

Biến tần Schneider Altivar212- ATV212

Biến tần Altivar 310 Schneider - ATV310

Biến tần Schneider Altivar 312 - ATV312

Biến tần Altivar 303 Schneider– ATV303

Biến tần Schneider Altivar 600 - ATV600

Biến tần Schneider Altivar 1100 - ATV1100

Biến tần Schneider Altivar 1200 - ATV1200

Biến tần Schneider Altivar AFE

Biến tần Schneider Altivar Lift

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam