Kết quả tìm kiếm "barcode"

Kết quả tìm kiếm

Có 1 kết quả của từ khóa "barcode"

GIÁM SÁT SẢN XUẤT BẰNG BARCODE – Hệ thống quản lý mẻ trộn nguyên liệu bằng barcode
GIÁM SÁT SẢN XUẤT BẰNG BARCODE – Hệ thống quản lý mẻ trộn nguyên liệu bằng barcode

Chuyên thiết kế và lắp đặt các hệ thống giám sát sản xuất thông minh như giám sát sản xuất bằng barcode, giám sát năng suất sản xuất bằng hệ thống bảng led hiển thị, giám sát khối lượng thành phẩm bằng hệ thống cân checkweigher,…
Công ty Thịnh Tâm...


Sản phẩm