Kết quả tìm kiếm "may doc ma vach"

Kết quả tìm kiếm

Có 2 kết quả của từ khóa "may doc ma vach"

Thiết bị hiển thị tốc độ xe nâng bằng LED ma trận
Thiết bị hiển thị tốc độ xe nâng bằng LED ma trận

Để giải quyết tốt vấn đề quản lý tốc độ xe nâng, giám sát tốc độ xe nâng, công ty Thịnh Tâm Phát đã đưa ra hướng giải quyết mới với Option HIỂN THỊ TỐC ĐỘ XE NÂNG BẰNG LED MA TRẬN & CẢNH BÁO TỐC ĐỘ XE NÂNG.
Tại sao...

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ, số lượng bằng đèn LED 7 đoạn hoặc LED ma trận
Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ, số lượng bằng đèn LED 7 đoạn hoặc LED ma trận

Chuyên thiết kế và lắp đặt các hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ, số lượng bằng đèn LED 7 đoạn hoặc LED ma trận. Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ, số lượng bằng Modbus RTU / Wifi / GPS / SMS. Và nhiều...


Sản phẩm