thinhtamphat

Dịch vụ

Chuyên sửa chữa HMI Proface các loại. Đặc biệt sửa chữa HMI GP2500-TC41-24V lấy ngay và nhiều loại màn hình HMI khác.
Sửa màn hình GP2031-TC41-24V . Sửa màn hình Proface. Sửa màn hình HMI các loại
Sửa màn hình Proface AGP3500-T1-D24, thay tấm cảm ứng AGP3500-T1-D24, thay LCD AGP3500-T1-D24. Mở khóa màn hình AGP3500-T1-D24. Viết chương trình AGP3500-T1-D24. Sửa màn hình HMI các loại
Thay màn hình cảm ứng HMI 5.7” (5.7 Inch) Proface – Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa HMI Pro-face, thay tấm cảm ứng HMI bị nứt, bể với mọi kích thước màn hình.
Công Ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa màn hình HMI Pro-face và thay màn hình LCD HMI Pro-face các kích cỡ.
Công Ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa các loại Màn hình cảm ứng HMI của các hãng Pro-face, Hitech, Siemens, Schneider, Mitsubishi, Easyview, Omron, Delta, Touchwin, Weintek và nhiều thương hiệu khác
Công Ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa các loại Màn hình cảm ứng HMI của các hãng Pro-face, Hitech, Siemens, Schneider, Mitsubishi, Easyview, Omron, Delta, Touchwin, Weintek và nhiều thương hiệu khác
Công Ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa các loại Màn hình cảm ứng HMI của các hãng Pro-face, Hitech, Siemens, Schneider, Mitsubishi, Easyview, Omron, Delta, Touchwin, Weintek và nhiều thương hiệu khác
Công Ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa các loại Màn hình cảm ứng HMI của các hãng Pro-face, Hitech, Siemens, Schneider, Mitsubishi, Easyview, Omron, Delta, Touchwin, Weintek và nhiều thương hiệu khác
Công Ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa các loại Màn hình cảm ứng HMI của các hãng Pro-face, Hitech, Siemens, Schneider, Mitsubishi, Easyview, Omron, Delta, Touchwin, Weintek và nhiều thương hiệu khác

Sản phẩm