Danh mục dịch vụ

Sửa chữa PLC Mitsubishi FX

Chuyên sửa chữa PLC Mitsubishi, lập trình PLC Mitsubishi. Sửa chữa PLC Mitsubishi FX series gồm FX0N FX0S FX1N FX1NC FX1S FX2 FX2C FX2N FX2NC FX3G FX3GA/C/E FX3U FX3UC

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa PLC Mitsubishi, sửa chữa PLC Mitsubishi FX series gồm các dòng:

(Kéo xuống để xem các model)

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0                Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0N

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0S              Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1N           

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1NC           Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1S

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2                Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2C

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2N             Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2NC

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3G             Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GA

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GC          Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GE         

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3U             Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3UC

Các lỗi thường gặp ở PLC Mitsubishi mà chúng tôi có thể sửa chữa và khắc phục

- Sửa chữa PLC Mitsubishi FX bị hư nguồn do một số các nguyên nhân như cháy nguồn, plc đột ngột mất nguồn, không thể khởi động

- Sửa lỗi PLC Mitsubishi FX bị lỗi tín hiệu đầu ra / đầu vào, hoặc bị mất hẳn tín hiệu đầu ra / đầu vào

- Sửa lỗi PLC Mitsubishi FX bị lỗi RAM, hư RAM, lỗi IC

- Sửa chữa PLC Mitsubishi FX bị hư I/O, hư Eeprom

- Sửa chữa PLC Mitsubishi FX bị hỏng board, cháy board

- Sửa chữa PLC Mitsubishi FX bị mất chương trình, cần lập trình plc mitsubishi

Và các lỗi thường gặp khác ở plc mitsubishi fx.

 

Ngoài dịch vụ sửa chữa plc mitsubishi, sửa plc mitsubishi fx, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên sửa chữa plc các dòng khác như: sửa plc ab, sửa plc schneider, sửa plc panasonic, sửa plc yaskawa, sửa plc keyence, sửa plc shihlin, sửa plc siemens, sửa plc ls, sửa plc fuji, sửa plc abb, sửa plc fatek, sửa plc kinco, sửa plc delta, sửa plc omron,...

 

Đặc biệt chuyên:

Hướng dẫn lập trình PLC các loại

 Hướng dẫn lập trình PLC Mitsubishi

 

Các model PLC Mitsubishi FX công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa và khắc phục lỗi

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0

FX0-14MR-ES/UL FX0-14MT-E/UL FX0-14MT-DSS FX0-14MT-D/E
FX0-20MR-ES/UL FX0-20MT-E/UL FX0-20MT-DSS FX0-20MT-D/E
FX0-30MR-ES/UL FX0-30MT-E/UL FX0-30MT-DSS FX0-30MT-D/E

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0N

FX0N-24MR-ES/UL FX0N-24MR-ES FX0N-24MR-DS FX0N-24MT-DSS
FX0N-40MR-ES/UL FX0N-40MR-ES FX0N-40MR-DS FX0N-40MT-DSS
FX0N-60MR-ES/UL FX0N-60MR-ES FX0N-60MR-DS FX0N-60MT-DSS
FX0S-40MR-UA1/UL FX0N-24MT FX0N-40MT FX0N-60MT

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0S

FX0S-10MR-ES/UL FX0S-16MR-UA1/UL FX0S-10MR-DS FX0S-10MT-DSS
FX0S-14MR-ES/UL FX0S-24MR-UA1/UL FX0S-14MR-DS FX0S-14MT-DSS
FX0S-20MR-ES/UL   FX0S-20MR-DS FX0S-20MT-DSS
FX0S-30MR-ES/UL   FX0S-30MR-DS FX0S-30MT-DSS

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1N           

FX1N-14MR-ES/UL FX1N-14MT-ESS/UL FX1N-14MR-DS FX1N-14MT-DSS
FX1N-24MR-ES/UL FX1N-24MT-ESS/UL FX1N-24MR-DS FX1N-24MT-DSS
FX1N-40MR-ES/UL FX1N-40MT-ESS/UL FX1N-40MR-DS FX1N-40MT-DSS
FX1N-60MR-ES/UL FX1N-60MT-ESS/UL FX1N-60MR-DS FX1N-60MT-DSS
FX1N-14MR-001 FX1N-14MT-001    
FX1N-24MR-001 FX1N-24MT-001    
FX1N-40MR-001 FX1N-40MT-001    
FX1N-60MR-001 FX1N-60MT-001    

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1NC         

FX1NC-16MT FX1NC-32MT

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1S

FX1S-10MR-ES/UL FX1S-10MT-ESS/UL FX1S-10MR-DS FX1S-10MT-DSS
FX1S-14MR-ES/UL FX1S-14MT-ESS/UL FX1S-14MR-DS FX1S-14MT-DSS
FX1S-20MR-ES/UL FX1S-20MT-ESS/UL FX1S-20MR-DS FX1S-20MT-DSS
FX1S-30MR-ES/UL FX1S-30MT-ESS/UL FX1S-30MR-DS FX1S-30MT-DSS
FX1S-10MR-001 FX1S-10MT-001    
FX1S-14MR-001 FX1S-14MT-001    
FX1S-20MR-001 FX1S-20MT-001    
FX1S-30MR-001 FX1S-30MT-001    

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2  

FX-16MR-ES/UL FX-16MT-ESS/UL FX-16MS FX-16MT
FX-24MR-ES/UL FX-24MT-ESS/UL FX-24MS FX-24MT
FX-32MR-ES/UL FX-32MT-ESS/UL FX-32MS FX-32MT
FX-48MR-ES/UL FX-48MT-ESS/UL FX-48MS FX-48MT
FX-64MR-ES/UL FX-64MT-ESS/UL FX-64MS FX-64MT
FX-80MR-ES/UL FX-80MT-ESS/UL FX-80MS FX-80MT
FX-128MR-ES/UL FX-128MT-ESS/UL   FX-128MT
FX-24MR-DS FX-24MR-UA1/UL    
FX-48MR-DS FX-48MR-UA1/UL    
FX-64MR-DS FX-64MR-UA1/UL    
FX-80MR-DS      

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2C

FX2C-64MT-ESS/UL FX2C-64MT-E/UL FX2C-64MT FX2C-128MT
FX2C-96MT-ESS/UL FX2C-128MT-E/UL FX2C-96MT FX2C-160MT
FX2C-128MT-ESS/UL      
FX2C-160MT-ESS/UL      

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2N           

FX2N-16MR-ES/UL FX2N-16MT-ESS/UL FX2N-16MR-001 FX2N-16MT-001
FX2N-32MR-ES/UL FX2N-32MT-ESS/UL FX2N-32MR-001 FX2N-32MT-001
FX2N-48MR-ES/UL FX2N-48MT-ESS/UL FX2N-48MR-001 FX2N-48MT-001
FX2N-64MR-ES/UL FX2N-64MT-ESS/UL FX2N-64MR-001 FX2N-64MT-001
FX2N-80MR-ES/UL FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-80MR-001 FX2N-80MT-001
FX2N-128MR-ES/UL FX2N-128MT-ESS/UL FX2N-128MR-001 FX2N-128MT-001
FX2N-16MR-DS FX2N-16MT-DSS FX2N-16MR-UA1/UL FX2N-16MT-E/UL
FX2N-32MR-DS FX2N-32MT-DSS FX2N-32MR-UA1/UL FX2N-32MT-E/UL
FX2N-48MR-DS FX2N-48MT-DSS FX2N-48MR-UA1/UL FX2N-48MT-E/UL
FX2N-64MR-DS FX2N-64MT-DSS FX2N-64MR-UA1/UL FX2N-32MS-E/UL
FX2N-80MR-DS FX2N-80MT-DSS   FX2N-48MS-E/UL
FX2N-32MR-D FX2N-32MT-D FX2N-16MS  
FX2N-48MR-D FX2N-48MT-D FX2N-32MS  
FX2N-64MR-D FX2N-64MT-D FX2N-48MS  
FX2N-80MR-D FX2N-80MT-D FX2N-64MS  
    FX2N-80MS  

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2NC

FX2NC-16MT-DSS FX2NC-64MT-DSS FX2NC-16MT-D/UL FX2NC-64MT-D/UL
FX2NC-32MT-DSS FX2NC-96MT-DSS FX2NC-32MT-D/UL FX2NC-96MT-D/UL
      FX2NC-16MR-T-DS

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3G

FX3G-14MR/ES-A FX3G-14MT/ES-A FX3G-14MR/ES FX3G-14MT/ES
FX3G-24MR/ES-A FX3G-24MT/ES-A FX3G-24MR/ES FX3G-24MT/ES
FX3G-40MR/ES-A FX3G-40MT/ES-A FX3G-40MR/ES FX3G-40MT/ES
FX3G-60MR/ES-A FX3G-60MT/ES-A FX3G-60MR/ES FX3G-60MT/ES
FX3G-14MR/DS FX3G-14MT/DS FX3G-14MT/DSS FX3G-14MT/ESS
FX3G-24MR/DS FX3G-24MT/DS FX3G-24MT/DSS FX3G-24MT/ESS
FX3G-40MR/DS FX3G-40MT/DS FX3G-40MT/DSS FX3G-40MT/ESS
FX3G-60MR/DS FX3G-60MT/DS FX3G-60MT/DSS FX3G-60MT/ESS

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GA

FX3GA-24MR-CM FX3GA-40MR-CM FX3GA-60MR-CM  
FX3GA-24MT-CM FX3GA-40MT-CM FX3GA-60MT-CM  

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GC   

FX3GC-32MT/D FX3GC-32MT/DSS    

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GE         

FX3GE-24MR/ES FX3GE-40MR/ES FX3GE-24MR/DS FX3GE-40MR/DS
FX3GE-24MT/ESS FX3GE-40MT/ESS FX3GE-24MT/DSS FX3GE-40MT/DSS
FX3GE-24MT/ES FX3GE-40MT/ES    

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3U

FX3S-10MR/ES FX3S-10MT/ES FX3S-10MT/ESS  
FX3S-14MR/ES FX3S-14MT/ES FX3S-14MT/ESS  
FX3S-20MR/ES FX3S-20MT/ES FX3S-20MT/ESS  
FX3S-30MR/ES FX3S-30MT/ES FX3S-30MT/ESS  
FX3S-10MR/DS FX3S-10MT/DS FX3S-10MT/DSS  
FX3S-14MR/DS FX3S-14MT/DS FX3S-14MT/DSS  
FX3S-20MR/DS FX3S-20MT/DS FX3S-20MT/DSS  
FX3S-30MR/DS FX3S-30MT/DS FX3S-30MT/DSS  

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3UC

FX3U-16MR/ES FX3U-16MT/ESS FX3U-16MR/ES-A FX3U-16MT/ES-A
FX3U-32MR/ES FX3U-32MT/ESS FX3U-32MR/ES-A FX3U-32MT/ES-A
FX3U-48MR/ES FX3U-48MT/ESS FX3U-48MR/ES-A FX3U-48MT/ES-A
FX3U-64MR/ES FX3U-64MT/ESS FX3U-64MR/ES-A FX3U-64MT/ES-A
FX3U-80MR/ES FX3U-80MT/ESS FX3U-80MR/ES-A FX3U-80MT/ES-A
FX3U-128MR/ES FX3U-128MT/ESS FX3U-128MR/ES-A FX3U-128MT/ES-A
FX3U-16MR/DS FX3U-16MT/DSS FX3U-16MT/DS FX3U-16MT/ES
FX3U-32MR/DS FX3U-32MT/DSS FX3U-32MT/DS FX3U-32MT/ES
FX3U-48MR/DS FX3U-48MT/DSS FX3U-48MT/DS FX3U-48MT/ES
FX3U-64MR/DS FX3U-64MT/DSS FX3U-64MT/DS  
FX3U-80MR/DS FX3U-80MT/DSS FX3U-80MT/DS  
FX3U-32MR-UA1 FX3U-32MS/ES    
FX3U-64MR-UA1 FX3U-64MS/ES    

 

Mọi nhu cầu sửa chữa PLC Mitsubishi xin liên hệ                                 

Công ty TNHH Thịnh Tâm Phát         

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, T. BÌnh Dương

Websitehttp://thinhtamphat.com/

 

 
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam