Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

SỬA CHỮA BIẾN TẦN HITACHI

Chuyên sửa biến tần tại Bình Dương, đặc biệt sửa chữa biến tần Hitachi tất cả các model và công suất. Khắc phục nhanh các lỗi thường gặp ở biến tần Hitachi và các dòng khác như Siemens, Mitsubishi, Emerson, Parker,…

Biến tần Hitachi là biến tần của Nhật, dễ sử dụng, nhiều công suất để khách hàng lựa chọn. Tuy các dòng biến tần của Nhật chạy ổn định và có độ bền cao nhưng không tránh khỏi các trường hợp biến tần gặp lỗi hoặc hư hỏng, gây gián đoạn quá trình sản xuất. Lúc này việc tiến hành kiểm tra lỗi và sửa chữa biến tần Hitachi là việc cần thiết và cấp bách để hạn chế ảnh hưởng đến việc sản xuất.

Trước những nhu cầu sửa chữa biến tần Hitachi tại Bình Dương và các tỉnh lân cận hiện ngày càng nhiều và cần thiết, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp tự động hóa, công ty Thịnh Tâm Phát chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị điện công nghiệp như sửa PLC, HMI, servo, bẻ khóa plc, copy chương trình hmi,… mà đặc biệt là dịch vụ sửa biến tần các thương hiệu nói chung và sửa chữa biến tần Hitachi nói riêng.

 

Các dòng biến tần Hitachi chúng tôi có thể sửa nhanh và đảm bảo an toàn:

 Sửa chữa biến tần Hitachi SJ100 series

SJ100 200V

SJ100 400V

SJ100-002NFE/NFU

SJ100-015NFE/NFU

SJ100-004HFE/HFU

SJ100-030HFE

SJ100-004NFE/NFU

SJ100-022NFE/NFU

SJ100-007HFE/HFU

SJ100-040HFE/HFU

SJ100-005NFE

SJ100-037LFU

SJ100-015HFE/HFU

SJ100-055HFE/HFU

SJ100-007NFE/NFU

SJ100-055LFU

SJ100-022HFE/HFU

SJ100-075HFE/HFU

SJ100-011NFE

SJ100-075LFU

_

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi SJ200 series

SJ200 200V

SJ200 400V

SJ200-002NFE(F)2/NFU2

SJ200-004HFE(F)2/HFU2

SJ200-004NFE(F)2/NFU2

SJ200-007HFE(F)2/HFU2

SJ200-005NFE(F)2

SJ200-015HFE(F)2/HFU2

SJ200-007NFE(F)2/NFU2

SJ200-022HFE(F)2/HFU2

SJ200-011NFE(F)2

SJ200-030HFE(F)2

SJ200-015NFE(F)2/NFU2

SJ200-040HFE(F)2/HFU2

SJ200-022NFE(F)2/NFU2

SJ200-055HFE(F)2/HFU2

SJ200-037LFU2

SJ200-075HFE(F)2/HFU2

SJ200-055LFU2

_

SJ200-075LFU2

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi SJ300 series

SJ300 200V

SJ300 400V

SJ300-004LFU

SJ300-150LFU

SJ300-007HFU/E

SJ300-300HFU/E

SJ300-007LFU

SJ300-185LFU

SJ300-015HFU/E

SJ300-370HFU/E

SJ300-015LFU

SJ300-220LFU

SJ300-022HFU/E

SJ300-450HFU/E

SJ300-022LFU

SJ300-300LFU

SJ300-040HFU/E

SJ300-550HFU/E

SJ300-037LFU

SJ300-370LFU

SJ300-055HFU/E

SJ300-750HFU/E

SJ300-055LFU

SJ300-450LFU

SJ300-075HFU/E

SJ300-900HFU/E

SJ300-075LFU

SJ300-550LFU

SJ300-110HFU/E

SJ300-110HFU/E

SJ300-110LFU

_

SJ300-150HFU/E

SJ300-1320HFE

_

_

SJ300-185HFU/E

SJ300-1500HFU

_

_

SJ300-220HFU/E

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi SJ700 series

SJ700-007HFEF2

SJ700 185HFEF2

SJ700-900HFEF2

SJ700-2200HFE2

SJ700-015HFEF2

SJ700-220HFEF2

SJ700-1100HFEF2

SJ700-3150HFE2

SJ700-022HFEF2

SJ700-300HFEF2

SJ700-1320HFEF2

SJ700-4000HFE2

SJ700 040HFEF2

SJ700-370HFEF2

SJ700-1850HFEF2

SJ700-1850HFU2

SJ700-055HFEF2

SJ700-450HFEF2

SJ700-3150HFEF2

SJ700-2200HFU2

SJ700-075HFEF2

SJ700-550HFEF2

SJ700-4000HFEF2

SJ700-3150HFU2

SJ700-110HFEF2

SJ700-750HFEF2

SJ700-1850HFE2

SJ700-4000HFU2

SJ700-150HFEF2

_

_

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi SJ700B series

SJ700B 200V

SJ700B 400V

SJ700B-110LFF

SJ700B-370LFF

SJ700B-110HFF

SJ700B-550HFF

SJ700B-150LFF

SJ700B-450LFF

SJ700B-150HFF

SJ700B-750HFF

SJ700B-185LFF

SJ700B-550LFF

SJ700B-185HFF

SJ700B-900HFF

SJ700B-220LFF

SJ700B-750LFF

SJ700B-220HFF

SJ700B-1100HFF

SJ700B-300LFF

_

SJ700B-300HFF

SJ700B-1320HFF

_

_

SJ700B-370HFF

SJ700B-1600HFF

_

_

SJ700B-450HFF

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi SJ700D series

SJ700D 200V

SJ700D 400V

SJ700D-004LFUF3

SJ700D-007HFEF3

SJ700D-150HFUF3

SJ700D-900HFEF3

SJ700D-007LFUF3

SJ700D-007HFUF3

SJ700D-185HFEF3

SJ700D-900HFUF3

SJ700D-015LFUF3

SJ700D-015HFEF3

SJ700D-185HFUF3

SJ700D-1100HFEF3

SJ700D-022LFUF3

SJ700D-015HFUF3

SJ700D-220HFEF3

SJ700D-1100HFUF3

SJ700D-037LFUF3

SJ700D-022HFEF3

SJ700D-220HFUF3

SJ700D-1320HFEF3

SJ700D-055LFUF3

SJ700D-022HFUF3

SJ700D-300HFEF3

SJ700D-1500HFEF3

SJ700D-075LFUF3

SJ700D-040HFEF3

SJ700D-300HFUF3

SJ700D-1320HFUF3

SJ700D-110LFUF3

SJ700D-040HFUF3

SJ700D-370HFEF3

SJ700D-1500HFUF3

SJ700D-150LFUF3

SJ700D-055HFEF3

SJ700D-370HFUF3

_

SJ700D-185LFUF3

SJ700D-055HFUF3

SJ700D-450HFEF3

_

SJ700D-220LFUF3

SJ700D-075HFEF3

SJ700D-450HFUF3

_

SJ700D-300LFUF3

SJ700D-075HFUF3

SJ700D-550HFEF3

_

SJ700D-370LFUF3

SJ700D-110HFEF3

SJ700D-550HFUF3

_

SJ700D-450LFUF3

SJ700D-110HFUF3

SJ700D-750HFEF3

_

SJ700D-550LFUF3

SJ700D-150HFEF3

SJ700D-750HFUF3

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi WJ200 series

WJ200-002SF

WJ200-007LF

WJ200-110LF

WJ200-030HF

WJ200-004SF

WJ200-015LF

WJ200-150LF

WJ200-040HF

WJ200-007SF

WJ200-022LF

WJ200-004HF

WJ200-055HF

WJ200-015SF

WJ200-037LF

WJ200-007HF

WJ200-075HF

WJ200 022SF

WJ200-055LF

WJ200-015HF

WJ200-110HF

WJ200-002LF

WJ200-075LF

WJ200-022HF

WJ200-150HF

WJ200-004LF

_

_

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi X200 series

X200-002SEEF

X200-004HFEF

X200-055HFEF

X200-015NFU2

X200-004SEEF

X200-007HFEF

X200-075HFEF

X200-022NFU2

X200-005SFEF

X200-015HFEF

X200-002NFU2

X200-037LFU2

X200-007SEEF

X200-022HFEF

X200-004NFU2

X200-055LFU2

X200-015SEEF

X200-040HFEF

X200-007NFU2

X200-075LFU2

X200-022SEEF

_

_

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi L100 series

L100 200V

L100 400V

L100-002NFE/NFU

L100-015NFE/NFU

L100-004HFE/HFU

L100-040HFE/HFU

L100-004NFE/NFU

L100-022NFE/NFU

L100-007HFE/HFU

L100-055HFE/HFU

L100-005NFE

L100-037LFU

L100-015HFE/HFU

L100-075HFE/HFU

L100-007NFE/NFU

L100-055LFU

L100-022HFE/HFU

_

L100-011NFE

L100-075LFU

L100-030HFE

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi L200 series

L200 200V

L200 400V

L200-002NFEF/NFU

L200-015NFEF/NFU

L200-004HFEF/HFU

L200-040HFEF/HFU

L200-004NFEF/NFU

L200-022NFEF/NFU

L200-007HFEF/HFU

L200-055HFEF/HFU

L200-005NFEF

L200-037LFU

L200-015HFEF/HFU

L200-075HFEF/HFU

L200-007NFEF/NFU

L200-055LFU

L200-022HFEF/HFU

_

L200-011NFEF

L200-075LFU

L200-030HFEF

_

 Sửa chữa biến tần Hitachi L300 series

L300 200V

L300 400V

L300-015LFU2

L300-185LFU2

L300-015HFU2

L300-300HFU2

L300-022LFU2

L300-220LFU2

L300-022HFU2

L300-370HFU2

L300-037LFU2

L300-300LFU2

L300-040HFU2

L300-450HFU2

L300-055LFU2

L300-370LFU2

L300-055HFU2

L300-550HFU2

L300-075LFU2

L300-450LFU2

L300-075HFU2

L300-750HFU2

L300-110LFU2

L300-550LFU2

L300-110HFU2

L300-900HFU2

L300-150LFU2

L300-750LFU2

L300-150HFU2

L300-1100HFU2

_

_

L300-185HFU2

L300-1320HFU2

_

_

L300-220HFU2

_

Sửa chữa biến tần Hitachi L300P series

L300P- 110HFE2

L300P- 220HFE2

L300P- 450HFE2

L300P- 900HFE2

L300P- 150HFE2

L300P- 300HFE2

L300P- 550HFE2

L300P- 1100HFE2

L300P- 185HFE2

L300P- 370HFE2

L300P- 750HFE2

L300P- 1320HFE2

 

Các lỗi thường gặp ở biến tần Hitachi:

Sửa chữa biến tần Hitachi báo lỗi E01, E02, E03, E04 - bị quá dòng

Biến tần Hitachi báo lỗi E05 bị quá tải

Báo lỗi E07 - biến tần bị quá áp

Sửa chữa biến tần Hitachi báo lỗi E09 - bị lỗi thấp áp

Biến tần bị lỗi CPU, báo lỗi E11, E22 - cần cài đặt lại biến tần Hitachi

Lỗi E14 - lỗi chạm mass

Sửa chữa biến tần Hitachi báo lỗi E15 - bị quá áp đầu vào

Biến tần bị lỗi driver - báo lỗi E30

Lỗi E35 - bị hỏng điện trở nhiệt

Sửa chữa biến tần Hitachi bị lỗi giao tiếp E60

Bị cháy mạch, cháy nguồn, bị sét đánh

Bị lỗi màn hình, bàn phím, lỗi nguồn, lỗi board, lỗi phần mềm

Sửa chữa biến tần Hitachi chạy bị giật, bị rùng, chạy không ổn định

 

Ngoài ra chúng tôi còn nhận sửa biến tần tại Bình Dương và các tỉnh lân cận với nhiều dòng biến tần khác như Delta, INVT, LS, FujiSiemens, Toshiba, Fatek, sửa chữa biến tần Mitsubishi, Parker, Schneider, KEB, Danfoss, ABB, Veichi, sửa biến tần Emerson, Yaskawa, Allend Bradley,… cùng các thiết bị tự động hóa khác như: sửa chữa PLC, HMI, khởi động mềm công suất lớn, driver servo, cân điện tử, motor dc,…

 

Mọi nhu cầu sửa chữa biến tần Hitachi xin liên hệ

Liên hệ: Công Ty TNHH Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Email: thinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

 

// Học cài đặt biến tần tại Bình Dương //

 
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam