Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Sửa chữa PLC Omron SYSMAC S6 3G2S6-CPU13

Thịnh Tâm Phát chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa plc Omron SYSMAC S6 series, cải tạo chương trình plc Omron SYSMAC S6 series và sửa chữa plc Omron các loại

Công ty Thịnh Tâm Phát hiện là một trong những công ty đi đầu về dịch vụ

sửa chữa PLC, sửa PLC Omron các dòng, đặc biệt là sửa plc Omron Sysmac S6 series với các dòng CPU sau:

⤷ Sửa plc Omron 3G2S6-CPU11

Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU13 

⤷ Sửa plc Omron 3G2S6-CPU15

⤷ Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU16

⤷ Sửa plc Omron 3G2S6-CPU17

⤷ Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU18

⤷ Sửa plc Omron 3G2S6-CPU29

⤷ Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU30

⤷ Sửa plc Omron 3G2S6-CPU33

⤷ Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU35

Ngoài dịch vụ sửa PLC Omron, sửa plc Omron Sysmac S6, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên SỬA PLC các hãng khác như: sửa plc ABB, sửa plc Fatek, sửa plc Mitsubishi, sửa plc Siemens, sửa plc Schneider,... Và nhận lập trình PLC các hãng, crack password PLC lấy ngay.

Chúng tôi còn chuyên đào tạo lập trình PLC với các lớp: học lập trình plc Siemens, hướng dẫn lập trình plc Mitsubishi, dạy lập trình PLC LS và thường xuyên mở các khóa học plc Omron tại Trung Tâm Dạy Nghề Điện Công Nghiệp Bình Dương

Bên cạnh việc sửa plc 3G2S6-CPU..., sửa plc Omron, chúng tôi còn chuyên cung cấp PLC Omron tất cả các model với giá rất tốt, gồm các PLC Omron sau:

① PLC Omron S6 series

⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 11                     ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 13

⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 15                     ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 17

⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 18                     ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 29

⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 30                     ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 33

⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 35

② PLC Omron C200H series

⊷ C200H-CPU01-E               ⊷ C200H-CPU03-E               ⊷ C200H-CPU11-E

⊷ C200H-CPU21-E               ⊷ C200H-CPU23-E               ⊷ C200H-CPU31-E

③ PLC Omron C200HE series.

⊶ C200HE-CPU11-E             ⊶ C200HE-CPU32-E             ⊶ C200HE-CPU42-E

⊶ C200HE-CPU11-ZE           ⊶ C200HE-CPU32-ZE           ⊶ C200HE-CPU42-ZE

④ PLC Omron C200HG series

⊶ PLC Omron C200HG-CPU33-E                ⊶ PLC Omron C200HG-CPU43-E

⊶ PLC Omron C200HG-CPU33-ZE              ⊶ PLC Omron C200HG-CPU43-ZE

⊶ PLC Omron C200HG-CPU53-E                ⊶ PLC Omron C200HG-CPU63-E

⊶ PLC Omron C200HG-CPU53-ZE              ⊶ PLC Omron C200HG-CPU63-ZE

⑤ PLC Omron C200HX series

⊶ PLC Omron C200HX-CPU34-E                ⊶ PLC Omron C200HX-CPU44-E

⊶ PLC Omron C200HX-CPU34-ZE              ⊶ PLC Omron C200HX-CPU44-ZE

⊶ PLC Omron C200HX-CPU54-E                ⊶ PLC Omron C200HX-CPU64-E

⊶ PLC Omron C200HX-CPU54-ZE              ⊶ PLC Omron C200HX-CPU64-ZE

⊶ PLC Omron C200HX-CPU65-ZE              ⊶ PLC Omron C200HX-CPU85-ZE

⑥ PLC Omron C200HS series

⊶ C200HS-CPU01-E             ⊶ C200HS-CPU21-E             ⊶ C200HS-CPU03-E

⊶ C200HS-CPU01-EC           ⊶ C200HS-CPU21-EC           ⊶ C200HS-CPU23-E

⊶ C200HS-CPU31-E             ⊶ C200HS-CPU33-E

⑦ PLC Omron CJ1M series

⊶ CJ1M-CPU11                     ⊶ CJ1M-CPU12                     ⊶ CJ2M-CPU13

⑧ PLC Omron CJ2M (Dùng thay thế PLC CPM1)

⊷ CJ2M-CPU11                     ⊷ CJ2M-CPU12                     ⊷ CJ2M-CPU13

⑨ PLC Omron CJ1W series

⊶ CJ1W-PA202                     ⊶ CJ1W-ID211                      ⊶ CJ1W-OC211

⊶ CJ1W-PA205R                  ⊶ CJ1W-ID231                      ⊶ CJ1W-OD211

⊷ CJ1W-AD041-V1              ⊷ CJ1W-ID261                      ⊷ CJ1W-OD231

⊷ CJ1W-AD081-V1                                                              ⊷ CJ1W-OD261

⊶ CJ1W-DA021                    ⊶ CJ1W-MAD42                   ⊶ CJ1W-TC001

⊶ CJ1W-DA041                    ⊶ CJ1W-SRM21                    ⊶ CJ1W-TC101

⊶ CJ1W-DA08C                    ⊶ CJ1W-SCU41-V1

⊶ CJ1W-DA08V

⑩ PLC Omron CP1E series (Dùng thay thế PLC CPM1A, CPM2A)

⊷ CP1E-E20DR-A                 ⊷ CP1E-N14DR-A                 ⊷ CP1E-N40DR-A

⊷ CP1E-E30DR-A                 ⊷  CP1E-N20DR-A                ⊷ CP1E-N60DR-A

⊷ CP1E-E40DR-A                 ⊷ CP1E-N30DR-A

⑪ PLC Omron CP1W series (Dùng thay thế PLC CPM1A, CPM2A)

⊶ CP1W-20EDRI                  ⊶ CP1W-CIF01                     ⊶ CP1W-CIF12

⊶ CP1W-40EDRI                  ⊶ CP1W-CIF11

⑫ PLC Omron CP1H series (Dùng thay thế PLC CPM2A)

⊶ PLC Omron CP1H-X40DR-A                                ⊶ PLC Omron CP1H- XA40DR-A

⑬ PLC Omron CP1L series (Dùng thay thế PLC CPM2A)

⊷ PLC Omron CP1L-L14DR-A                                ⊷ PLC Omron CP1L-L30DR-A

⊷ PLC Omron CP1L-L20DR-A                                ⊷ PLC Omron CP1L-L40DR-A

⑭ PLC Omron CPM1A series

⊷ PLC Omron CPM1A-10CDR-A-V1                       ⊷ PLC Omron CPM1A-20EDR1

⊷ PLC Omron CPM1A-20CDR-A-V1                       ⊷ PLC Omron CPM1A-40EDR

⊷ PLC Omron CPM1A-30CDR-A-V1                       ⊷ PLC Omron CPM1-CIF01

⊷ PLC Omron CPM1A-40CDR-A-V1

⑮  PLC Omron CPM2A series

⊶ PLC Omron CPM2A-20CDR-A                             ⊶ PLC Omron CPM2A-30CDR-A    

⊶ PLC Omron CPM2A-20CDR-D                             ⊶ PLC Omron CPM2A-30CDR-D

⊶ PLC Omron CPM2A-20CDT-D                             ⊶ PLC Omron CPM2A-30CDT-D

⊶ PLC Omron CPM2A-20CDT1-D                          ⊶ PLC Omron CPM2A-30CDT1-D

⊶ PLC Omron CPM2A-40CDR-A                             ⊶ PLC Omron CPM2A-60CDR-A

⊶ PLC Omron CPM2A-40CDR-D                             ⊶ PLC Omron CPM2A-60CDR-D

⊶ PLC Omron CPM2A-40CDT-D                             ⊶ PLC Omron CPM2A-60CDT-D

⊶ PLC Omron CPM2A-40CDT1-D                          ⊶ PLC Omron CPM2A-60CDT1-D

⑯ PLC Omron CQM1 series

⊷ CQM1-CPU11-E                 ⊷ CQM1-CPU21-E                 ⊷ CQM1-CPU41-EV1                       

⊷ CQM1-CPU42-EV1            ⊷ CQM1-CPU43-EV1            ⊷ CQM1-CPU44-EV1

⑰ PLC Omron CS1 series

CS1H-CPU63-E    CS1H-CPU64-E    CS1H-CPU65-E    CS1H-CPU66-E

CS1G-CPU42-E    CS1G-CPU43-E    CS1G-CPU44-E    CS1G-CPU45-E

⑱ PLC Omron ZEN

⊷ PLC Omron ZEN-10C1AR-A-V2              ⊷ PLC Omron ZEN-20C1AR-A-V2

⊷ PLC Omron ZEN-10C1DR-A-V2              ⊷ PLC Omron ZEN-20C1DR-A-V2

⊷ PLC Omron ZEN-10C1DT-A-V2              ⊷ PLC Omron ZEN-20C1DT-A-V2

⊷ PLC Omron ZEN-10C2AR-A-V2              ⊷ PLC Omron ZEN-20C2AR-A-V2

⊷ PLC Omron ZEN-10C2DR-A-V2              ⊷ PLC Omron ZEN-20C2DR-A-V2

⊷ PLC Omron ZEN-10C2DT-A-V2              ⊷ PLC Omron ZEN-20C2DT-A-V2

ZEN-10C3AR-A-V2           ZEN-20C3AR-A-V2           ZEN-10C4AR-A-V2

ZEN-10C3DR-A-V2           ZEN-20C3DR-A-V2           ZEN-10C4DR-A-V2

 

Mua bán PLC, HMI, biến tần cũ giá cao

Mọi nhu cầu sửa chữa PLC xin liên hệ

Liên hệ: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Email: thinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

 

 
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam