Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Sửa chữa màn hình HMI Omron

Sửa chữa màn hình HMI Omron lấy ngay. Thay thế tấm cảm ứng màn hình HMI Omron. Sửa chữa HMI của tất cả các thương hiệu, đặc biệt là sửa chữa màn hình hmi Omron

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa chữa màn hình hmi omron và cung cấp màn hình HMI Omron, đặc biệt chuyên sửa HMI các model sau:

 Sửa chữa màn hình HMI Omron NB series như:

Sửa chữa HMI Omron NB7W-TW00B             Sửa HMI Omron NB7W-TW01B

 Sửa chữa màn hình HMI Omron NS5 series như:

Sửa chữa HMI Omron NS5-MQ00-V2              Sửa HMI Omron NS5-MQ00B-V2

Sửa chữa HMI Omron NS5-SQ10-V2               Sửa HMI Omron NS5-SQ10B-ECV2

 Sửa chữa màn hình HMI Omron NS8 series như:

Sửa chữa HMI Omron NS8-TV10B-V1           Sửa HMI Omron NS8-TV00-ECV2

Sửa chữa HMI Omron NS8-TV00B-ECV2

 

 Sửa chữa màn hình HMI Omron NS10 series như:

Sửa chữa HMI Omron NS10-TV00B-V1         Sửa HMI Omron NS10-TV00-V2

Sửa chữa HMI Omron NS10-TV00-ECV2

Sửa chữa HMI Omron NS10-TV00B-ECV2

 Sửa chữa màn hình HMI Omron NS12 series như:

 

Sửa chữa HMI Omron NS12-TS00B-V1        Sửa HMI Omron NS12-TS00B-V2

Sửa chữa HMI Omron NS12-TS00B-ECV2

 Sửa chữa màn hình HMI Omron NT series lấy ngay như: 

Sửa chữa HMI Omron NT30C-ST141B-EV2 lấy ngay

Sửa chữa HMI Omron NT31C-ST141B-EV2 lấy ngay

Sửa chữa HMI Omron NT31C-ST142B-EV2 lấy ngay

Sửa chữa HMI Omron NT31C-ST143B-EV3 lấy ngay

Sửa chữa HMI Omron NT631C-ST141B-V2 lấy ngay

Sửa chữa HMI Omron NT631C-ST141B-EV2 lấy ngay    

Sửa chữa HMI Omron NT631C-ST153-EV3 lấy ngay

Sửa chữa HMI Omron NT631C-ST153B-EV3 lấy ngay

              Sửa các lỗi thường gặp ở màn hình HMI Omron:

- Sửa màn hình hmi Omron bị lỗi board nguồn, bị nổ board nguồn

- Sửa chữa màn hình hmi Omron bị lỗi board CPU

- Sửa màn hình hmi Omron bị mất nguồn

- Sửa chữa màn hình hmi Omron bị nổ tụ

- Sửa màn hình hmi Omron bị hư tấm cảm ứng

- Sửa chữa màn hình hmi Omron bị cháy tấm LCD

Đặc biệt, Thịnh Tâm Phát chuyên:

- Unlock password hmi Omron, unlock password hmi các dòng khác

- Lập trình hmi Omron

- Chuyển đổi chương trình hmi Omron, chuyển đổi chương trình từ màn hình cũ sang màn hình mới

- Thay tấm cảm ứng hmi Omron các kích thước gồm: thay tấm cảm ứng HMI NS5 - 5.7 inch, thay tấm cảm ứng HMI NS8 - 8.4 inchthay tấm cảm ứng HMI NS10 – 10.4 inchthay tấm cảm ứng HMI NS12 - 12.1 inch  

- Thay màn hình LCD hmi Omron các loại

Và một số lỗi thường gặp ở màn hình hmi Omron khác

Ngoài sửa chữa màn hình HMI Omron, chúng tôi còn sửa màn hình HMI các thương hiệu khác như: sửa chữa HMI ABB, sửa chữa HMI Delta, sửa chữa HMI Hakko, sửa chữa HMI LS, sửa chữa HMIM2i, sửa HMI Panasonic, sửa HMI Pro-face, sửa HMI Schneider, sửa HMI Siemens, sửa HMI Xinje Touchwin.... và thay tấm cảm ứng hmi lấy ngay

Các model màn hình HMI Omron công ty Thịnh Tâm Phát cung cấp

Sửa chữa màn hình HMI Omron NA series:

Ϡ  NA5-7W001S        Ϡ  NA5-7W001B        Ϡ  NA5-9W001S        Ϡ  NA5-9W001B

Ϡ  NA5-15W101S      Ϡ  NA5-15W101B      Ϡ  NA5-12W101S      Ϡ  NA5-12W101B

 

Sửa chữa màn hình HMI Omron NB series: 

Sửa chữa HMI Omron NB3Q              ᴓ  NB3Q-TW00B       ᴓ  NB3Q-TW01B

Sửa chữa HMI Omron NB5Q              ᴓ  NB5Q-TW00B       ᴓ  NB5Q-TW01B

Sửa chữa HMI Omron NB7W             ᴓ  NB7W-TW00B      ᴓ  NB7W-TW01B

Sửa chữa HMI Omron NB10W          ᴓ  NB10W-TW01B

Sửa chữa màn hình HMI Omron NS series: NS5, NS8, NS10, NS12, NS15

Sửa chữa HMI Omron NS5

Ϡ  NS5-MQ00-V2                    Ϡ  NS5-SQ00-V1/V2              Ϡ  NS5-TQ00-V2

ϡ  NS5-MQ01-V2                    Ϡ  NS5-SQ01- V1/V2             Ϡ  NS5-TQ01-V2

ϡ  NS5-MQ10-V2                    ϡ  NS5-SQ10- V1/V2             Ϡ  NS5-TQ10-V2

ϡ  NS5-MQ11-V2                    ϡ  NS5-SQ11- V1/V2             Ϡ  NS5-TQ11-V2

Ϡ  NS5-MQ00B-V2                 Ϡ  NS5-SQ00B- V1/V2          Ϡ  NS5-TQ00B-V2

Ϡ  NS5-MQ01B-V2                 Ϡ  NS5-SQ00B- V1/V2          Ϡ  NS5-TQ01B-V2

Ϡ  NS5-MQ10B-V2                 Ϡ  NS5-SQ00B- V1/V2          Ϡ  NS5-TQ10B-V2

Ϡ  NS5-MQ11B-V2                 Ϡ  NS5-SQ00B- V1/V2          Ϡ  NS5-TQ11B-V2

Sửa chữa HMI Omron NS8

ϡ  NS8-TV00-V1/V2/ECV2                           ϡ  NS8-TV00B-V1/V2/ECV2

ϡ  NS8-TV01-V1/V2                                        ϡ  NS8-TV01B-V1/V2

ϡ  NS8-TV10-V1        ϡ  NS8-TV10B-V1      ϡ  NS8-TV11-V1        ϡ  NS8-TV11B-V1   

Sửa chữa HMI Omron NS10

ϡ  NS10-TV00-V1/V2/ECV2                          ϡ  NS10-TV00B-V1/V2/ECV2                    

ϡ  NS10-TV01-V1/V2                                      ϡ  NS10-TV01B-V1/V2        

Sửa chữa HMI Omron NS12

ϡ  NS12-TS00-V1/V2/ECV2                          ϡ  NS12-TS00B-V1/V2/ECV2                     

ϡ  NS12-TS01-V1/V2                                      ϡ  NS12-TS01B-V1/V2

 

Sửa chữa HMI Omron NS15

ϡ  Sửa chữa HMI NS15-TX01S-V2               ϡ  Sửa chữa HMI NS15-TX01B-V2

Sửa chữa màn hình HMI Omron NT series:  NT5, NT11, NT11S, NT20, NT20S, NT21, NT30, NT30C, NT31, NT31C,  NT600S, NT620S, NT620C, NT625C, NT631, NT631C

Sửa chữa HMI Omron NT5

ᴥ   Sửa chữa HMI NT5Z-ST121-EC              ᴥ   Sửa chữa HMI NT5Z-ST121B-EC

Sửa chữa HMI Omron NT11 / NT11S

ᴥ   Sửa chữa HMI NT11-SF121-EV1           ᴥ   Sửa chữa HMI NT11-SF121B-EV1 

ᴥ   Sửa chữa HMI NT11-SF121                    ᴥ  Sửa chữa HMI NT11-SF121B 

Sửa chữa HMI Omron NT20 / NT20S

ᴥ   NT20-ST121-E                                         ᴥ   NT20-ST121B-E              

ᴥ   NT20-ST128-E                                         ᴥ   NT20-ST128B-E 

ᴥ   NT20S-ST121-V1/EV3                          ᴥ   NT20S-ST121B-V1/EV3

ᴥ   NT20S-ST122-V1/EV3                          ᴥ   NT20S-ST122B-V1/EV3

Sửa chữa HMI Omron NT21

ᴥ   Sửa chữa HMI NT21-ST121-E                ᴥ   Sữa chữa HMI NT21-ST121B-E

Sửa chữa HMI Omron NT30 / NT30C

ᴥ   Sửa chữa HMI NT31-ST131-E                ᴥ   Sửa chữa HMI NT31-ST131B-E

ᴥ   Sửa chữa HMI NT30C-ST141-E              ᴥ   Sửa chữa HMI NT30C-ST141B-E

Sửa chữa HMI Omron NT31 / NT31C

ᴥ   NT31-ST121-E/EV1/EV2                     ᴥ   NT31-ST121B-E/EV1/EV2

ᴥ   NT31-ST122-EV2                                    ᴥ   NT31-ST122B-EV2

ᴥ   NT31-ST123-EV3                                    ᴥ   NT31-ST123B-EV3

ᴥ   NT31C-ST141-E/EV1/EV2                  ᴥ   NT31C-ST141B-E/EV1/EV2     

ᴥ   NT31C-ST142-EV2                                 ᴥ   NT31C-ST142B-EV2

ᴥ   NT31C-ST143-EV3                                 ᴥ   NT31C-ST143B-EV3

Sửa chữa HMI Omron NT600S / NT620S

ᴥ   NT600S-ST121-V1/EV3             ᴥ   NT600S-ST121B-V1/EV3

ᴥ   NT600S-ST211-V1/EV3             ᴥ   NT600S-ST211B-V1/EV3

ᴥ   NT620S-ST211-E                          ᴥ   NT620S-ST211B-E

ᴥ   NT600S-ST212-E                          ᴥ   NT620S-ST212B-E

Sửa chữa HMI Omron NT620S / NT625S

ᴥ  Sửa chữa HMI NT620S-ST141-E            ᴥ  Sửa chữa HMI NT620S-ST141B-E

ᴥ  Sửa chữa HMI NT625S-ST152                ᴥ   Sửa chữa HMI NT625S- ST152B

Sửa chữa HMI Omron NT631 / NT631C

ᴥ   NT631-ST211- E/EV1/EV2                    ᴥ   NT631-ST211B- E/EV1/EV2

ᴥ   NT631C-ST141-E/EV1/EV2                   ᴥ   NT631C-ST141B-E/EV1/EV2

ᴥ   NT631C-ST151-E/EV1/EV2                   ᴥ   NT631C-ST151B-E/EV1/EV2

ᴥ   NT631C-ST152-EV2                                ᴥ   NT631C-ST152B-EV2

ᴥ   NT631C-ST153-EV3                                ᴥ   NT631C-ST153B-EV3 

Sửa chữa màn hình HMI Omron NV series:

Sửa chữa HMI Omron NV3W

  NV3W-MG20L-V1              NV3W-MG20-V1    NV3W-MG40-V1

  NV3W-MR20L-V1              NV3W-MR20-V1    NV3W-MR40-V1

Sửa chữa HMI Omron NV4W

  NV4W-MG21          NV4W-MG41          NV4W-MR21          NV4W-MR41

Sửa chữa HMI Omron NV3Q

  NV3Q-MR21           NV3Q-MR41           NV3Q-SW21           NV3Q-SW41

Sửa chữa màn hình HMI Omron NP:

  NP5-MQ001B          NP5-MQ00B            NP5-SQ001B           NP5-SQ00B

 

Mọi nhu cầu sửa chữa màn hình HMI Omron xin liên hệ:

Liên hệ: Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Website: http://thinhtamphat.com/

Email: thinhtamphat@gmail. com

 
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam