Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Biến tần Mitsubishi – Biến tần FREQROL

Biến tần Mitsubishi – Biến tần FREQROL

Biến tần Mitsubishi, biến tần FREQROL, biến tần FR-F800, FR-A800, FR-D700, FR-E700, FR-F700, FR-A700, FR-A500, FR-E500, FR-S500. Sửa chữa biến tần Mitsubishi.
Giá : Liên hệ

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên cung cấp biến tần Mitsubishi, sửa chữa biến tần Mitsubishi tất cả các model, đồng thời nhận hướng dẫn cài đặt biến tần Mitsubishi.

Các sản phẩm biến tần Mitsubishi có tại công ty Thịnh Tâm Phát:

(Vui lòng click vào từng series sản phẩm để biết thêm chi tiết)

Biến tần Mitsubishi FR-A700 series

Biến tần A720 series: FR-A720-0.4K to 90K, 3 pha 200V ~  240VAC

Biến tần A721 series: FR-A721-5.5K to 55K, 3 pha 200 ~ 240VAC

Biến tần A740 series: FR-A740-0.4K to 500K, 3 pha 380 ~ 480VAC

Biến tần A741 series: FR-A741-5.5K to 55K, 3 pha 380 ~ 480VAC

Biến tần A770 series: FR-A770 690V

fr-a700-mitsubishi                   fr-a700-mitsubishi-bien-tan

Biến tần Mitsubishi FR-D700 series

Biến tần D720 series: 3 Pha 200~240VAC đầu vào & đầu ra, 0.1K – 15K

Biến tần D740 series: 3 Pha 380~480VAC đầu vào & đầu ra, 0.4K – 15K

Biến tần D720S series: 1 Pha 200~240VAC đầu vào / 3-Phase 200~240VAC đầu ra, 0.1K – 2.2K

Biến tần D710W series: 1 Pha 100~120VAC đầu vào / 3 Pha 200~240VAC đầu ra, 0.1K – 0.75K

fr-d700-mitsubishi    fr-d700-mitsubishi-bien-tan

Biến tần Mitsubishi FR-E700 series

Biến tần E710W series: 1 Pha 100~120VAC đầu vào / 3 Pha 200~240VAC đầu ra

Biến tần E720S series: 1 Pha 200~240VAC đầu vào / 3-Phase 200~240VAC đầu ra

Biến tần E720 series: 3 Pha 200~240VAC đầu vào & đầu ra

Biến tần E740 series: 3 Pha 380~480VAC đầu vào & đầu ra

fr-e700-mitsubishi    fr-e700-mitsubishi-bien-tan

Biến tần Mitsubishi FR-A800 series

Biến tần Mitsubishi A800 240V    

Biến tần Mitsubishi FR-A820: FR-A820-00046 (0.4K) – 04750 (90K)(-GF)

Biến tần Mitsubishi A800 480V

Biến tần Mitsubishi FR-A840: FR-A840-00023(0.4K) to 06830(280K)(-GF)

Biến tần Mitsubishi FR-A842: FR-A842-07700(315K) to 12120(500K)(-GF)

Biến tần Mitsubishi FR-A846: FR-A846-00023(0.4K) to 03610(132K)

Biến tần Mitsubishi A800 600V

Biến tần Mitsubishi FR-A860

Biến tần Mitsubishi FR-A862

 fr-a800-mitsubishi             fr-a800-mitsubishi-bien-tan

Biến tần Mitsubishi FR-F800 series

Biến tần Mitsubishi F800 240V

Biến tần Mitsubishi FR-F820-00046(0.75K) to  04750(110K)

Biến tần Mitsubishi F800 480V

Biến tần Mitsubishi FR-F840-00023(0.75K) to  06830(315K)

 fr-f800-mitsubishi         fr-f800-mitsubishi-bien-tan

Biến tần Mitsubishi FR-F700 series

Biến tần Mitsubishi F700 200-240V

Biến tần FR-F720 series: FR-F720-00046 to 04750, 3 pha 200V-240V, 0.75K – 110K,

Biến tần Mitsubishi F700 480V

Biến tần FR-F740 series: FR-F740-00023 to 01160, 3 pha 400V-480V, 0.75K – 560K

fr-f700-mitsubishi      fr-f700-mitsubishi-bien-tan

 

Bên cạnh dịch vụ cung cấp biến tần Mitsubishi, chúng tôi còn chuyên sửa chữa biến tần Mitsubishi các dòng mới như sửa chữa biến tần FR-A700, sửa chữa biến tần FR-F700, sửa chữa biến tần FR-E700, sửa chữa biến tần FR-D700, và các dòng biến tần cũ đã ngừng sản xuất như:

(Vui lòng click vào từng series sản phẩm để biết thêm chi tiết)

Sửa chữa biến tần Mitsubishi FR-A500 series – (đã ngừng sản xuất)

Sửa chữa biến tần A520 series: FR-A520-0.4K to 55K, 3 pha 200V

Sửa chữa biến tần A540 series: FR-A540-0.4K to 55K, 3 pha 400V

Sửa chữa biến tần Mitsubishi FR-E500 series – (đã ngừng sản xuất)

Sửa chữa biến tần E500 series: FR-E500-0.1K to 0.75K

Sửa chữa biến tần E500 series: FR-E500-0.1K to 7.5K

sua-bien-tan-mitsubishi-fr-a500   sua-bien-tan-mitsubishi-fr-e500

Sửa chữa biến tần Mitsubishi FR-F500 series – (đã ngừng sản xuất)

Sửa chữa biến tần F520 series: FR-F520-0.75K to 55K, 200V

Sửa chữa biến tần F520 series: FR-F520-11K to 55K-NA, 200V

Sửa chữa biến tần F540 series: FR-F540-0.75K to 55K(-EC), 400V

Sửa chữa biến tần F540 series: FR-F540-11K to 55K-NA, 400V

Sửa chữa biến tần Mitsubishi FR-S500 series – (đã ngừng sản xuất)

Sửa chữa biến tần S520 series: FR-S520E-0.1K to 3.7K(-C)

Sửa chữa biến tần S540 series: FR-S540E-0.4K to 3.7K

Sửa chữa biến tần S520 series: FR-S520SE-0.1K to 1.5K

Sửa chữa biến tần S510 series: FR-S510WE-0.1K to 0.75K

Sửa chữa biến tần Mitsubishi FR-V500 series – (đã ngừng sản xuất)

Sửa chữa biến tần V520 series: FR-V520-1.5K to 5.5K, 3 pha 200V

Sửa chữa biến tần V540 series: FR-V540-1.5K to 5.5K, 3 pha 400V

sua-bien-tan-mitsubishi-fr-v500     sua-bien-tan-mitsubishi-fr-f500

 

Mọi nhu cầu mua bán biến tần Mitsubishi xin liên hệ:

Liên hệ: Công ty TNHH Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Website: http://thinhtamphat.com/

Email: thinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam