Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Biến tần Siemens MM420

Biến tần Siemens MM420

Biến tần Siemens MM420
Giá : Liên hệ
 Các sản phẩm biến tần Siemens dòng MM420. Một hệ thống băng tải hay một hệ định vị rẻ tiền kết hợp với Micro PLC (S7-200) ... và còn nhiều nhiệm vụ điều khiển nữa mà bộ biến tần Micromaster 420 có thể đảm nhiệm. 
Giá thành hạ trong khi vẫn có nhiều tính năng và khả năng tổ hợp linh hoạt làm cho Micromaster 420 trở thành một loại biến tần hoàn hảo phù hợp với nhu cầu người dùng. Điện áp vào 3 pha 380V, điện áp ra 3 pha 380V

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH BIẾN TẦN SIEMENS MM 420
  • Thiết kế nhõ gọn và dễ lắp đặt.
  • Có nhiều các lựa chọn truyền thông : PROBIBUS, DeviceNet, CANopen.
  • Điều khiển FCC (Flux Current Control) cho chất lượng truyền động cao ngay cả khi có thay đổi tải.
  • Các đầu ra và vào linh hoạt.
  • Các phương thức cài đặt khác nhau, qua bảng điều khiển hoặc công cụ phần mềm miễn phí.
  • Thời gian tăng, giảm tốc có thể cài đặt được 0-650s.
  • 4 dãi tần số ngắt quãng tránh cộng hưởng lên động cơ hoặc lên máy.
  • Khởi động bám khi biến tần nối với động cơ quay.
  • Tích hợp bảo vệ nhiệt cho động cơ dùng PTC/KTY.

PART NUMBER
MÃ SẢN PHẨM

DESCRIPTION
MÔ TẢ ĐẶC TÍNH

6SE6420-2UD13-7AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD15-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD17-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD21-1AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD21-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 1.5 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD22-2BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD23-0BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 3 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 3 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD24-0BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 4 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 4 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD25-5CA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 5.5 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD27-5CA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 7.5 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UD31-1CA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 11 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 11 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD22-2BA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD23-0BA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 3 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 3 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD24-0BA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 4 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 4 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD27-5CA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 7.5 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2AD31-1CA1

MICROMASTER 420ı
WITH BUILT IN CLASS A FILTERı
3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 11 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 11 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC13-7AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC15-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC17-5AA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KWı
173 X 73 X 149 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC21-1BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC21-5BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 1.5 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP.-10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC22-2BA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KWı
202 X 149 X 172 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC23-0CA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 3 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 3 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC24-0CA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 4 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 4 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6420-2UC25-5CA1

MICROMASTER 420ı
UNFILTEREDı
3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZı
CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KWı
OVERLOAD 150% FOR 60Sı
VARIABLE TORQUE POWER 5.5 KWı
245 X 185 X 195 (H X W X D)ı
PROTECTION IP20ı
AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG Cı
W/O AOP/BOP

6SE6400-0BP00-0AA0

MICROMASTER 4ı
BASIC OPERATOR PANEL (BOP)

6SE6400-0AP00-0AA1

MICROMASTER 4ı
ADVANCED OPERATOR PANEL (AOP)

6SE6400-0EN00-0AA0

MICROMASTER 4ı
ENCODER OPTION MODULEı
TTL DIFFERENTIALı
/ HTL INCREMENTALı
300 KHZ MAX., 5 V OR 24 V, 3Wı
ENCA, ENCB, ENCZ // ENC-REC

6SE6400-0PM00-0AA0

MICROMASTER 4 BOP/AOP SINGLEı
INVERTER DOOR MOUNTING KIT

6SE6400-1PB00-0AA0

MICROMASTER 4ı
PROFIBUS MODULE

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam