Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4LP series

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4LP series

 Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4LP series
Bộ điều khiển nhiệt độ chính xác cao, loại 2 giá trị cài đặt
Giá : Liên hệ
* Loại 2 giá trị cài đặt
* Chức năng đo chính xác cao : ± 0.5%
* Điều khiển heater và cooler trên một thiết bị
* Sử dụng loại 2 giá trị cài đặt nhiệt độ khi thực thi nhiệt độ thấp hoặc điều khiển chính xác. Trong loại điều khiển 2 giá trị cài đặt, ngõ ra thứ nhất hoạt động nghịch, nó sử dụng cho điều khiển heater. Ngõ ra thứ 2 được sử dụng để điều khiển hoạt động cooler thông thường.
Ngõ ra thứ 2 cũng được sử dụng như một alarm.
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam