Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4WM - Loại hiển thị

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4WM - Loại hiển thị

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4WM - Loại hiển thị
Tự động chuyển chức năng hiển thị 5 điểm nhiệt độ
 
Giá : Liên hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4WM - Loại hiển thị
* Loại chỉ hiển thị
* Độ chính xác đo cao: FUS + 0.5%
* Đo 5 điểm nhiệt độ
* Tác động bằng tay hoặc tự động hiển thị nhiệt độ tại mỗi điểm
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam