Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5AZ / E5EZ / E5CZ - Loại thông dụng

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5AZ / E5EZ / E5CZ - Loại thông dụng

Một số model thông dụng:
 Size: 48x48 (1/16 DIN) 
E5CZ-R2T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
E5CZ-Q2T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
E5CZ-RM2T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5CZ-Q2MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5CZ-C2MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5CZ-R2ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra relay, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5CZ-Q2ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5CZ-C2ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
Output card và Option card
E53-CZ03 / E53-CN03N: Card option truyền thông RS-485 
E53-CZH03 / E53-CNH03N: Card option truyền thông RS-485, Heater burnout 
E53-CZB / E53-CNBN: Card option Event 
E53-CZHB / E53-CNHBN: Card option Event, Heater burnout 
 Size: 48x96 (1/8 DIN) 
E5EZ-R3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
E5EZ-Q3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
E5EZ-C3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
E5EZ-R3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5EZ-Q3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5EZ-C3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5EZ-R3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5EZ-Q3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option 
E5EZ-C3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
Output card và Option card
E53-AZ01: Card option truyền thông RS-232 
E53-AZ03: Card option truyền thông RS-485 
E53-AZB: Card option Event 
 Size: 96x96 (1/4 DIN) 
E5AZ-R3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option 
E5AZ-Q3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5AZ-C3T: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, không gắn card option
E5AZ-R3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-Q3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-C3MT: ngỏ vào nhiệt độ, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-R3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra relay, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-Q3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra SSR, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
E5AZ-C3ML: ngỏ vào Analog, ngỏ ra 4-20mA, 3 Alarm, nguồn AC100-240, gắn được card option
Output card và Option card
E53-AZ01: Card option truyền thông RS-232
E53-AZ03: Card option truyền thông RS-485
E53-AZB  : Card option Event
Giá : Liên hệ
 
Bộ ổn nhiệt loại đa chức năng kích thước 48x48, 48x96, 96x96
Màn hình LCD hiển thị LED rõ ràng dể nhìn
Ngỏ vào nhiệt độ thermocouple, Pt100, hồng ngoại hoặc Analog tùy chọn model.
Nguồn cấp 100-240VAC±15% hoặc 24VAC/DC±15%
Ngỏ ra nhiều lựa chọn tùy model: Relay (contact), transistor (SSR), Analog (4-20mA)
Chức năng điều khiển ON/OFF hoặc PID
Các chức năng mở rộng có thể gắn card option thêm: Invent, RS-485, Heater-Burnout
Tốc độ lấy mẩu cao 250ms, và chức năng hiệu chỉnh tự động (Auto-turning)
Kết nối dể dàng với phần mềm CX-Thermo qua cáp USB
Đạt tiêu chuẩn UL/CSA và dấu CE đạt độ kín mặt tiêu chuẩn IEC IP66
Vỏ bọc bằng nhựa tổng hợp, nhiệt độ làm việc -10~550C
Đạt tiêu chuẩn UL 61010C-1 CSA C22.2 No.1010.1
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam