Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Bộ hẹn giờ Autonics LE365S-41 - Weekly/Yearly timer

Bộ hẹn giờ Autonics LE365S-41 - Weekly/Yearly timer

Bộ hẹn giờ Autonics LE365S-41 - Weekly/ Yearly timer

Giá : Liên hệ
 * Điều khiển và cài đặt chương trình đơn vị Tuần/Năm
  : Chức năng Tuần có khả năng điều khiển đơn vị tuần với cài đặt ngày và giờ, và chức năng Năm có khả năng điều khiển năm với việc cài đặt năm, tháng và ngày.
* Thay đổi ngày hoạt động trong Tuần/hoạt động ngày nghỉ trong Năm/chuyển Mùa
* Kiểm tra chương trình, chức năng thay đổi và xóa
* Có thể lựa chọn nhiều kiểu lắp đặt khác nhau
  : Gắn thẳng vào bảng/Phô ra ngoài/Lắp đặt trên DIN Rail
* Số bước mặc định: Tuần – 48 bước, Năm – 24 bước
* Ngõ ra điều khiển: Tiếp điểm Relay
   LE365S-41: 250VAC 15A
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam