Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Bộ hẹn giờ analog Fotek STPY-M - ON delay

Bộ hẹn giờ analog Fotek STPY-M - ON delay

Bộ hẹn giờ analog Fotek STPY-M - ON delay

Timer ( bộ điều khiển thời gian) , size 50*60 chuyển đổi S,M,H tùy MODEL

 

Giá : Liên hệ
 Bộ hẹn giờ analog Fotek STPY-M - ON delay

1. Type: Multi-Range ON Delay Timer, Multi-Range Flicker.

2. Model: STPN-M.., STPY-M.., STPN-FK-M3, STPY-FK-M3.

3. Range:

    M1: 1S / 10S / 1M / 10M

    M3: 3S / 30S / 3M / 30M

    M6: 6S / 60S / 6M / 60M

    M1H: 1M / 10M / 1H / 10H

    M3H: 3M / 30M / 3H / 30H

    M6H: 6M / 60M / 6H / 60H

    3S/30S/3M/30M

4. Weight: 190g, 195g, 185g

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam