Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Cảm biến quang Panasonic CX-400 series

Cảm biến quang Panasonic CX-400 series

Panasonic CX-400 series – cảm biến quang điện nhỏ gọn.

Đạt tiêu chuẩn thế giới.

Kích thước nhỏ gọn

Giá : Liên hệ

Bộ khuếch đại tích hợp sẵn. Cảm biến Quang điện nhỏ gọn

Cảm biến quang Panasonic CX-400 series

Panasonic có dòng sản phẩm cảm biến quang điện đầy đủ theo tiêu chuẩn thế giới.

Dòng sản phẩm gồm 148 chủng loại.

Tiêu thụ điện ít hơn.

Sử dụng ít tài nguyên hơn.

Chống dầu và các chất lỏng tản nhiệt hữu hiệu.

Chống ethanol hữu hiệu.

Chống nhiễu hữu hiệu.

Kích thước nhỏ gọn.

Xử lý ít hơn. 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT : 

Điện thế nguồn : 12-24 V DC ± 10 %

Đầu ra : đầu ra cực thu hở PNP và đầu ra cực thu hở NPN

Thao tác đầu ra : có thể chuyển đổi giữa Light-ON hoặc Dark-ON 

Thời gian đáp ứng : 1 ms trở xuống, 2ms trở xuống 

Chức năng chống nhiễu tự động : có thể lắp hai thiết bị cảm biến sát nhau với các bộ lọc chống nhiễu, tích hợp.

Mức độ bảo vệ : IP67

Nhiệt độ xung quanh : -25 đến +55oC

Các mã sản phẩm của Panasonic CX-400 series

CX-411

CX-423-P-C05

CX-482-P

CX-411-C05

CX-423-P-C5

CX-482-P-C05

CX-411-C5

CX-423-P-J

CX-482-P-C5

CX-411-J

CX-423-P-Z

CX-482-P-J

CX-411-P

CX-423-Z

CX-482-P-Z

CX-411-P-C05

CX-424

CX-482-Z

CX-411-P-C5

CX-424-C05

CX-491

CX-411-P-J

CX-424-C5

CX-491-C05

CX-411-P-Z

CX-424-J

CX-491-C05-Y

CX-411-Z

CX-424-P

CX-491-C5

CX-412

CX-424-P-C05

CX-491-C5-Y

CX-412-C05

CX-424-P-C5

CX-491-J

CX-412-C5

CX-424-P-J

CX-491-J-Y

CX-412-J

CX-424-P-Z

CX-491-P

CX-412-P

CX-424-Z

CX-491-P-C05

CX-412-P-C05

CX-441

CX-491-P-C05-Y

CX-412-P-C5

CX-441-P

CX-491-P-C5

CX-412-P-J

CX-441-P-Z

CX-491-P-C5-Y

CX-412-P-Z

CX-441-Z

CX-491-P-J

CX-412-Z

CX-442

CX-491-P-J-Y

CX-421

CX-442P

CX-491-P-Y

CX-421-C05

CX-442-P-Z

CX-491-P-Z

CX-421-C5

CX-442-Z

CX-491-P-Z-Y

CX-421-J

CX-443

CX-491-Y

CX-421-P

CX-443-P

CX-491-Z

CX-421-P-C05

CX-443-P-Z

CX-491-Z-Y

CX-421-P-C5

CX-443-Z

CX-493

CX-421-P-J

CX-444

CX-493-C05

CX-421-P-Z

CX-444-P

CX-493-C05-Y

CX-421-Z

CX-444-P-Z

CX-493-C5

CX-422

CX-444-Z

CX-493-C5-Y

CX-422-C05

CX-481

CX-493-J

CX-422-C5

CX-481-C05

CX-493-J-Y

CX-422-J

CX-481-C5

CX-493-P

CX-422-P

CX-481-J

CX-493-P-C05

CX-422-P-C05

CX-481-P

CX-493-P-C05-Y

CX-422-P-C5

CX-481-P-C05

CX-493-P-C5

CX-422-P-J

CX-481-P-C5

CX-493-P-C5-Y

CX-422-P-Z

CX-481-P-J

CX-493-P-J

CX-422-Z

CX-481-P-Z

CX-493-P-J-Y

CX-423

CX-481-Z

CX-493-P-Y

CX-423-C05

CX-482

CX-493-P-Z

CX-423-C5

CX-482-C05

CX-493-P-Z-Y

CX-423-J

CX-482-C5

CX-493-Y

CX-423-P

CX-482-J

CX-493-Z

 

 

CX-493-Z-Y

 

CX-411A-C05

CX-413-J

CX-483-J

CX-411A-P-C05

CX-413-P

CX-483-P

CX-411B-C05

CX-413-P-C05

CX-483-P-C05

CX-411B-P-C05

CX-413-P-C5

CX-483-P-C5

CX-412A-C05

CX-413-P-J

CX-483-P-J

CX-412A-P-C05

CX-413-P-Z

CX-483-P-Z

CX-412B-C05

CX-413-Z

CX-483-Z

CX-412B-P-C05

CX-442-P

CX-491A-C05-Y

CX-413

CX-483

CX-491A-P-C05-Y

CX-413-C05

CX-483-C05

CX-491B-C05-Y

CX-413-C5

CX-483-C5

CX-491B-P-C05-Y

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam