Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Cảm biến tiệm cận Omron E2A - Loại kinh tế

Cảm biến tiệm cận Omron E2A - Loại kinh tế

Một số model thông dụng: 
      »  E2A-M12KS04-WP-C1 : Loại ra dây, D=12, khoảng cách 4mm, NPN
      »  E2A-M12KS04-WP-B1 : Loại ra dây, D=12, khoảng cách 4mm, PNP
      »  E2A-M12KS04-M1-C1 : Connector, D=12, khoảng cách 4mm, NPN
      »  E2A-M12KS04-M1-B1 : Connector, D=12, khoảng cách 4mm, PNP
      »  E2A-M12KN08-WP-C1 : Loại ra dây, D=12, khoảng cách 8mm, NPN 
      »  E2A-M12KN08-WP-B1 : Loại ra dây, D=12, khoảng cách 8mm, PNP
      »  E2A-M12KN08-M1-C1 : Connector, D=12, khoảng cách 8mm, NPN
      »  E2A-M12KN08-M1-B1 : Connector, D=12, khoảng cách 8mm, PNP
      »  E2A-M18KS08-WP-C1 : Loại ra dây, D=18, khoảng cách 8mm, NPN 
      »  E2A-M18KS08-WP-B1 : Loại ra dây, D=18, khoảng cách 8mm, PNP
      »  E2A-M18KS08-M1-C1 : Connector, D=18, khoảng cách 8mm, NPN
      »  E2A-M18KS08-M1-B1 : Connector, D=18, khoảng cách 8mm, PNP
      »  E2A-M18KN16-WP-C1 : Loại ra dây, D=18, khoảng cách 16mm, NPN 
      »  E2A-M18KN16-WP-B1 : Loại ra dây, D=18, khoảng cách 16mm, PNP
      »  E2A-M18KN16-M1-C1 : Connector, D=18, khoảng cách 16mm, NPN
      »  E2A-M18KN16-M1-B1 : Connector, D=18, khoảng cách 16mm, PNP
      »  E2A-M30KS15-WP-C1 : Loại ra dây, D=30, khoảng cách 15mm, NPN 
      »  E2A-M30KS15-WP-B1 : Loại ra dây, D=30, khoảng cách 15mm, PNP
      »  E2A-M30KN20-WP-C1 : Loại ra dây, D=30, khoảng cách 20mm, NPN 
      »  E2A-M30KN20-WP-B1 : Loại ra dây, D=30, khoảng cách 20mm, PNP
Giá : Liên hệ
 Cảm biến tiệm cận Omron E2A - Loại kinh tế
Nguồn cung cấp 12~24VDC ±10%
Kiểu dáng hình trụ D=8, 12, 18, 30mm dài 55mm.
Khoảng cách phát hiện vật từ tính 2~30mm
Ngỏ ra Open Colector NPN hoặc PNP, NO hoặc NC
Loại ra dây sẳn 2m hoặc conector chuẩn M12.
Thời gian đáp ứng nhanh, tần số làm việc cao.
Nhiệt độ làm việc -40~700C, đạt độ kín tiêu chuẩn IEC IP67
Vỏ bọc bằng Stainless steel or brass-nickel plated
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam