Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Cảm biến tiệm cận Omron E2E2 - Loại thân dài

Cảm biến tiệm cận Omron E2E2 - Loại thân dài

Một số model thông dụng: 

      »  E2E2-X2C1: Loại ra dây, D=12, khoảng cách 2mm, NPN 
      »  E2E2-X2B1: Loại ra dây, D=12, khoảng cách 2mm, PNP
      »  E2E2-X5MC1: Loại ra dây, D=12, khoảng cách 5mm, NPN 
      »  E2E2-X5MB1: Loại ra dây, D=12, khoảng cách 5mm, PNP
      »  E2E2-X5C1: Loại ra dây, D=18, khoảng cách 5mm, NPN 
      »  E2E2-X5B1: Loại ra dây, D=18, khoảng cách 5mm, PNP
      »  E2E2-X10MC1: Loại ra dây, D=18, khoảng cách 10mm, NPN 
      »  E2E2-X10MB1: Loại ra dây, D=18, khoảng cách 10mm, PNP
      »  E2E2-X10C1: Loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, NPN 
      »  E2E2-X10B1: Loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, PNP
      »  E2E2-X3D1: Loại ra dây, D=12, khoảng cách 3mm, DC 2 dây NO
      »  E2E2-X7D1: Loại ra dây, D=18, khoảng cách 7mm, DC 2 dây NO
      »  E2E2-X8MD1: Loại ra dây, D=12, khoảng cách 8mm, DC 2 dây NO
      »  E2E2-X14MD1: Loại ra dây, D=18, khoảng cách 14mm, DC 2 dây NO

Giá : Liên hệ
 Cảm biến tiệm cận Omron E2E2 - Loại thân dài
Nguồn cung cấp 12~24VDC ±10%
Kiểu dáng hình trụ D=8, 12, 18, 30mm dài 65mm.
Khoảng cách phát hiện vật từ tính 0.5~15mm
Ngỏ ra Open Colector NPN hoặc PNP, NO hoặc NC, DC 2 dây
Loại ra dây sẵn 2m hoặc conector chuẩn M12.
Thời gian đáp ứng nhanh, tần số làm việc cao.
Nhiệt độ làm việc -40~700C, đạt độ kín tiêu chuẩn IEC IP67
Vỏ bọc bằng Stainless steel or brass-nickel plated
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam