Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Cảm biến tiệm cận Panasonic GX series

Cảm biến tiệm cận Panasonic GX series

Panasonic GX series – thiết kế 3 dây.

Hiệu suất làm việc cao.

Thiết kế nhỏ gọn.

Tăng khoảng cách phát hiện.

Giá : Liên hệ
LOẠI KHÔNG CÓ REN

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Khoảng cách phát hiện tối đa : 0.8mm, 1mm

Tầm cảm biến ổn định : 0-0.6 mm, 0-0.8mm

Đối tượng dò tiêu chuẩn : Tấm sắt 5 x 5 x t 1 mm, Tấm sắt 6 x 6 x t 1mm

Nguồn cấp : 12-24 V DC

Dòng điện tiêu thụ : 15 mA trở xuống

Đầu ra : đầu ra cực thu hở PNP và NPN

Khả năng lặp lại : 20µm trở xuống

Tần số đáp ứng tối đa : 1 kHz, 1.5 kHz

Mức độ bảo vệ : IP67

Nhiệt độ xung quanh : -25 đến 70oC

Các mã sản phẩm của Panasonic GX series loại không có ren

GX-3S

GX-4SB

GX-5SB-R

GX-3SB

GX-4SB-R

GX-5S-C5

GX-3SB-R

GX-4S-R

GX-5S-R

GX-3S-R

GX-5S

GX-5SU

GX-4S

GX-5SB

GX-5SUB

 

 

 

GX-3SB-C5

GX-5M-R-C5

GX-8MLB-C5

GX-3SB-R-C5

GX-5SB-C5

GX-8ML-C5

GX-3S-C5

GX-5S-R-C5

GX-8MLUB-C5

GX-3S-R-C5

GX-5SUB-C5

GX-8MLU-C5

GX-4S-C5

GX-5SU-C5

GX-8M-R-C5

GX-4S-R-C5

GX-8MB-C5

GX-8MUB-C5

GX-5MB-C5

GX-8MB-R-C5

GX-8MU-C5

GX-5M-C5

GX-8M-C5

 

LOẠI CÓ REN:

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Khoảng cách phát hiện tối đa : 0.8mm, 1mm, 2mm

Tầm cảm biến ổn định : 0-0.6 mm, 0-0.8mm, 0-1.6 mm

Đối tượng dò tiêu chuẩn : Tấm sắt 5 x 5 x t 1 mm, Tấm sắt 8 x 8 x t 1mm, Tấm sắt 12 x 12 x t 1 mm

Nguồn cấp : 10-30 V DC

Dòng điện tiêu thụ : 15 mA trở xuống

Đầu ra : đầu ra cực thu hở PNP và NPN

Khả năng lặp lại : 20µm trở xuống

Tần số đáp ứng tối đa : 1 kHz, 500 Hz

Mức độ bảo vệ : IP67

Nhiệt độ xung quanh : -25 đến 70oC

Các mã sản phẩm của Panasonic GX series loại có ren

GX-5M

GX-5M-R

GX-8MB-R

GX-5MB

GX-8M

GX-8ML

GX-5MB-R

GX-8MB

 

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam