Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Cảm biến tiệm cận Panasonic GXL series

Cảm biến tiệm cận Panasonic GXL series

Panasonic GXL series – Cảm biến cảm ứng, thiết kế hình khối.

Thiết kế siêu nhỏ.

Giá : Liên hệ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Cảm biến tiệm cận Panasonic GXL series:

·         Khoảng cách phát hiện tối đa : 2.5 mm, 5 mm, 8 mm

·         Tầm cảm biến ổn định : 0-1.8 mm, 0-4 mm, 0-6.4 mm

·         Đối tượng dò tiêu chuẩn : Tấm sắt 15 x 15 x t 1 mm,Tấm sắt 20 x 20 x t 1 mm,Tấm sắt 30 x 30 x t 1 mm

·         Khả năng lặp lại : dọc theo trục dò, vuông góc với trục dò : 0.04 mm trở xuống

·         Nguồn cấp : 12-24 V DC

·         Tần số đáp ứng tối đa : 1kHz

·         Mức độ bảo vệ : IP67

·         Nhiệt độ xung quanh : -25 đến 70oC

Các mã sản phẩm của Panasonic GXL series

GXL-15F

GXL-15HLUI

GXL-8HB

GXL-15FB

GXL-15HLUIB

GXL-8HB-C5

GXL-15FB-C5

GXL-15HLUIB-C5

GXL-8HB-R

GXL-15FB-P

GXL-15HLUIB-R

GXL-8H-C5

GXL-15FB-R

GXL-15HLUIB-R-C5

GXL-8HI

GXL-15F-C5

GXL-15HLUI-C5

GXL-8HIB

GXL-15FI

GXL-15HLUI-R

GXL-8HIB-C5

GXL-15FIB

GXL-15HLUI-R-C5

GXL-8HIB-R

GXL-15FIB-P

GXL-15HLU-R

GXL-8HI-C5

GXL-15FIB-R

GXL-15HLU-R-C5

GXL-8HI-R

GXL-15FI-P

GXL-15HU

GXL-8H-R

GXL-15FI-R

GXL-15HUB

GXL-8HU

GXL-15FLU

GXL-15HUB-C5

GXL-8HUB

GXL-15FLUB

GXL-15HUB-R

GXL-8HUB-R

GXL-15FLUIB-C5

GXL-15HUB-R-C5

GXL-8HUB-R-C5

GXL-15FLUIB-R

GXL-15HU-C5

GXL-8HU-C5

GXL-15FLUIB-R-C5

GXL-15HUI

GXL-8HUI

GXL-15FLUI-C5

GXL-15HUIB

GXL-8HUIB

GXL-15FLUI-R

GXL-15HUIB-C5

GXL-8HUIB-C5

GXL-15FLUI-R-C5

GXL-15HUIB-R

GXL-8HUIB-R

GXL-15FLU-R

GXL-15HUIB-R-C5

GXL-8HUIB-R-C5

GXL-15FLU-R-C5

GXL-15HUI-C5

GXL-8HUI-C5

GXL-15F-P

GXL-15HUI-R

GXL-8HUI-R

GXL-15F-P-C5

GXL-15HUI-R-C5

GXL-8HUI-R-C5

GXL-15F-R

GXL-15HU-R

GXL-8HU-R

GXL-15FU

GXL-15HU-R-C5

GXL-8HU-R-C5

GXL-15FUB

GXL-8F

GXL-N12F

GXL-15FUB-C5

GXL-8FB

GXL-N12F-5

GXL-15FUB-R

GXL-8FB-C5

GXL-N12FB

GXL-15FUB-R-C5

GXL-8FB-R

GXL-N12FB-C5

GXL-15FU-C5

GXL-8F-C5

GXL-N12FB-P

GXL-15FUI

GXL-8FI

GXL-N12FB-P-C5

GXL-15FUIB

GXL-8FIB

GXL-N12FB-R

GXL-15FUIB-C5

GXL-8FIB-C5

GXL-N12F-C5

GXL-15FUIB-R

GXL-8FIB-R

GXL-N12FI

GXL-15FUIB-R-C5

GXL-8FI-C5

GXL-N12FIB

GXL-15FUI-C5

GXL-8FI-R

GXL-N12FIB-P

GXL-15FUI-R

GXL-8F-R

GXL-N12FIB-R

GXL-15FUI-R-C5

GXL-8FU

GXL-N12FI-C5

GXL-15FU-R

GXL-8FUB

GXL-N12FI-P

GXL-15FU-R-C5

GXL-8FUB-C5

GXL-N12FI-P-C5

GXL-15H

GXL-8FUB-R

GXL-N12FI-R

GXL-15HB

GXL-8FUB-R-C5

GXL-N12F-P

GXL-15HI

GXL-8FU-C5

GXL-N12F-P-C5

GXL-15HIB

GXL-8FUI

GXL-N12F-R

GXL-15HL

GXL-8FUIB

GXL-N12FT

GXL-15HLB

GXL-8FUIB-C5

GXL-N12FT-5

GXL-15HLI

GXL-8FUIB-R

GXL-N12FTB

GXL-15HLIB

GXL-8FUIB-R-C5

GXL-N12FTB-P

GXL-15HLU

GXL-8FUI-C5

GXL-N12FTI

GXL-15HLUB

GXL-8FUI-R

GXL-N12FTI-5

GXL-15HLUB-C5

GXL-8FUI-R-C5

GXL-N12FTIB

GXL-15HLUB-R

GXL-8FU-R

GXL-N12FTIB-P

GXL-15HLUB-R-C5

GXL-8FU-R-C5

GXL-N12FTI-P

GXL-15HLU-C5

GXL-8H

GXL-N12FT-P

GXL-8FU

GXL-8HU

GXL-8HUB-C5

 

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam