Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Đồng hồ cài đặt tỷ lệ số Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series

Đồng hồ cài đặt tỷ lệ số Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series

Đồng hồ cài đặt tỷ lệ số Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series

Giá : Liên hệ
* Hiển thị Max: 19999(M5W), 1999(loại khác)
* Hiển thị LED 7 đoạn
* Kích thước vỏ bằng thông số DIN
* Có chức năng hiển thị tuyến tính theo thông số ngõ vào
  Ngõ vào: 4-20mADC, Hiển thị: 4mA->0, 20mA->600
* Loại chỉ hiển thị, Loại 1 ngõ ra cài đặt trước, Loại 2 ngõ ra cài đặt trước
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam