Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Màn hình HMI Pro-face AGP3000 series - HMI AGP Proface

Màn hình HMI Pro-face AGP3000 series - HMI AGP Proface

Cung cấp màn hình HMI Pro-face, màn hình HMI Pro-face AGP3000 series. Chuyen mua ban man hinh hmi proface, sua man hinh hmi proface, sua man hinh hmi proface agp lay ngay.
Giá : Liên hệ

Màn hình HMI 5.7"

Màn hình HMI 3.8"

HMI AGP-3300

HMI AST-3301

HMI AGP-3200

HMI AST-3201

Màn hình

TFT LCD màn hình màu (65K màu)

-

TFT LCD màn hình màu (256 màu)

-

STN LCD màn hình màu (4,096 màu)

STN LCD màn hình màu (256 màu)

-

-

Monochrome B/W (16 shades)

-

Monochrome amber LCD (8 shades)

Blue LCD (16 shades)

Blue LCD (8 shades)

-

-

320 x 240 pixels

320 x 240 pixels

Màn hình cảm ứng Analog (không lưới)

Môi trường hoạt động của màn hình HMI AGP3000 series

Nhiệt độ vận hành: 0 - 50°C

Xếp hạng: NEMA, 4x/13, IP65f

Độ ẩm: 10 - 90% (không ngưng tụ)

Kích thước bên ngoài:
WxHxD : 167.5x135x59.5mm
(6.59x 5.31 x 2.34 inch)

Kích thước bên ngoài:
WxHxD : 130x104.5x40mm
(5.12 x 4.09 x 1.57 inch)

Port & Interfaces

Ethernet, 1 cổng USB, CF Type II, Expansion Bus, Com1: RS-232/422/485, Com2: RS-422/485

1 cổng USB, Expansion Bus, Com1: RS-232, Com2: RS-422/485

Ethernet, 1 cổng USB, Expansion Bus, Com1: RS-232/422/485

1 cổng USB, Com1: RS-232, Com2 (AST3201): RS-422/485, Com2 (AST3211): Siemens MPI (RS-485)

Model Numbers của màn hình HMI AGP3000 series

AGP3300-T1-D24

AST3301-B1-D24

AGP3200-T1-D24

AST3201-A1-D24

AGP3300-S1-D24

AST3301-S1-D24

AGP3200-A1-D24

AST3211-A1-D24

AGP3300-L1-D24

     

AGP3301-S1-D24

     

AGP3301-L1-D24

     

AGP3302-B1-D24

     

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên mua bán và sửa chữa màn hình HMI Proface AGP3000 series, đặc biệt dịch vụ sửa chữa HMI Proface AGP3000 lấy ngay chỉ sau 30 phút.

Chỉ cần một HMI, AGP3000 series sẽ kết nối và dễ dàng chuẩn hóa một hệ thống rộng lớn các thiết bị đi kèm HMI, màn hình HMI AGP3000 series được xem là giao diện điều hành “Best-In-Class” với các tính năng nổi bật:

- Màn hình HMI tiêu chuẩn, Multi-Media HMI và tích hợp điều khiển HMI.

- Multi-Port, Simultaneous Protocol.

- Rất lý tưởng cho ai muốn tìm kiếm một HMI tiêu chuẩn có cung cấp các tùy chọn mở rộng.

man-hinh-hmi-agp-3000

Màn hình HMI AGP3000 series có nhiều giải pháp giao diện điều hành sáng tạo: HMI AGP3000 M Class (Multimedia M Class), HMI AGP3000 S Class (Standard S Class), HMI AGP3000 C Class (Control C Class).

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Màn hình HMI AGP3000 M Class (Multimedia M Class): Giao diện điều hành với video, ghi âm, phát lại để giảm thời gian chết và tăng sự an toàn.

 Màn hình 15"

 Màn hình 12.1"

 Màn hình 10.4"

 Màn hình HMI 7.5"

 

 AGP-3750T

 AGP-3650T

 AGP-3550T

 AGP-3450T

 

AGP-3750T

AGP-3650T

AGP-3550T

AGP-3450T

 

Tiêu chuẩn màn hình HMI AGP3000 series

 

AGP-3750T

HMI-AGP-3650T

HMI-AGP-3550T

HMI-AGP-3450T

 

Màn hình

 

TFT LCD màn hình màu (65K màu)

 

1024 x 768 pixels

800 x 600 pixels

640 x 480 pixels

640 x 480 pixels

 
 

Màn hình cảm ứng Analog (không lưới)

 

Môi trường hoạt động của màn hình HMI AGP3000 series

 

Nhiệt độ vận hành: 0 - 50°C

 

Xếp hạng: NEMA, 4x/13, IP65f

 

Độ ẩm: 10 - 90% (không ngưng tụ)

 

Kích thước bên ngoài (WxHxD) : mm / (inch)

 

 395 x 294 x 60 
(15.55*11.57*2.36)

 313 x 239 x 56
(12.31*9.41*2.2)

270.5 x 212.5 x 57
(10.65*8.37*2.24)

 215 x 170 x 60
(8.46*6.69*2.36)

 

 Port & Interfaces

 

   Ethernet, 2 cổng USB, CF Type II, Expansion Bus,

Loa, Microphone, Com1: RS-232/422/485,

Com2: RS-422/485, Video: NTSC/PAL/SECAM

Ethernet, 1 cổng USB,

CF Type II, Expansion

Bus, Loa, Microphone,

Com1: RS-232/422

/485, Com2: RS-422

/485, Video:NTSC

/PAL/SECAM

 

 Model Numbers HMI AGP3000 series

 

 AGP3750-T1-AF

 AGP3650-T1-AF

 AGP3550-T1-AF

 AGP3450-T1-D24

 

 AGP3750-T1-D24

 

 AGP3560-T1-AF

 

 

 

- Màn hình HMI AGP3000 S Class (Standard S Class): Giao diện điều hành tiêu chuẩn với truyền thông mở rộng và khả năng kết nối mạng cao.

 Màn hình HMI 12.1"

 Màn hình HMI 10.4"

 Màn hình HMI 7.5"

 AGP 3600

AGP 3500

AGP 3400

AGP-3600

AGP-3500

AGP-3400

 Tiêu chuẩn màn hình HMI AGP3000 series  

 ​

AGP-3750T

 ​

HMI-AGP-3650T

 ​

HMI-AGP-3650T

 Màn hình 

  TFT LCD màn hình màu

(65K màu)

 TFT LCD màn hình màu (65K màu)   

STN LCD màn hình màu (4,096 màu)  

 Monochrome B/W

(16 shades)

 _ 

800 x 600 pixels

 640 x 480 pixels

640 x 480 pixels

800 x 600 pixels (AGP3510)

Màn hình cảm ứng Analog (không lưới)   

Môi trường hoạt động của màn hình HMI AGP3000 series   

   Nhiệt độ vận hành: 0 - 50°C

   Xếp hạng: NEMA, 4x/13, IP65f

   Độ ẩm: 10 - 90% (không ngưng tụ)

Kích thước bên ngoài (WxHxD) : mm / (inch)  

 313 x 239 x 56 
(12.32 x 9.41 x 2.2)

TFT: 313 x 212.5 x 57 
(12.32 x 8.37 x 2.24)

 215 x 170.5 x 60 
(8.46 x 6.69 x 2.36)

Mono: 313 x 239 x 56
(12.32 x 9.41 x 2.2

 Port & Interfaces  

 Ethernet, 2 cổng USB, CF Type II, Expansion Bus,

Com1: RS-232/422/485, Com2: RS-422/485 

 Ethernet, 1 cổng USB, CF

Type II, Expansion Bus,

Com1: RS-232/422/485,

Com2: RS-422/485

 Model Numbers của màn hình HMI AGP3000 series  

 AGP3600-T1-AF

 AGP3500-T1-AF

 AGP3400-T1-D24

 AGP3600-T1-D24

 AGP3500-T1-D24

 AGP3400-S1-D24

 

 AGP3500-S1-AF

 
 

 AGP3500-S1-D24

 
 

 AGP3500-L1-D24

 
 

 AGP3501-T1-AF

 

 

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên mua bán và sửa chữa màn hình HMI Proface AGP3000 series, đặc biệt dịch vụ sửa chữa HMI Proface AGP3000 lấy ngay chỉ sau 30 phút.

Chỉ cần một HMI, AGP3000 series sẽ kết nối và dễ dàng chuẩn hóa một hệ thống rộng lớn các thiết bị đi kèm HMI, màn hình HMI AGP3000 series được xem là giao diện điều hành “Best-In-Class” với các tính năng nổi bật:

- Màn hình HMI tiêu chuẩn, Multi-Media HMI và tích hợp điều khiển HMI.

- Multi-Port, Simultaneous Protocol.

- Rất lý tưởng cho ai muốn tìm kiếm một HMI tiêu chuẩn có cung cấp các tùy chọn mở rộng.

 

Màn hình HMI AGP3000 series có nhiều giải pháp giao diện điều hành sáng tạo: HMI AGP3000 M Class (Multimedia M Class), HMI AGP3000 S Class (Standard S Class), HMI AGP3000 C Class (Control C Class).

 -  Màn hình HMI AGP3000 C Class (Control C Class):

Màn hình HMI 5.7"

Màn hình HMI 3.8"

HMI AGP-3300

HMI AST-3301

HMI AGP-3200

HMI AST-3201

Màn hình

TFT LCD màn hình màu (65K màu)

-

TFT LCD màn hình màu (256 màu)

-

STN LCD màn hình màu (4,096 màu)

STN LCD màn hình màu (256 màu)

-

-

Monochrome B/W (16 shades)

-

Monochrome amber LCD (8 shades)

Blue LCD (16 shades)

Blue LCD (8 shades)

-

-

320 x 240 pixels

320 x 240 pixels

Màn hình cảm ứng Analog (không lưới)

Môi trường hot đng ca màn hình HMI AGP3000 series

Nhiệt độ vận hành: 0 - 50°C

Xếp hạng: NEMA, 4x/13, IP65f

Độ ẩm: 10 - 90% (không ngưng tụ)

Kích thước bên ngoài:
WxHxD : 167.5x135x59.5mm
(6.59x 5.31 x 2.34 inch)

Kích thước bên ngoài:
WxHxD : 130x104.5x40mm
(5.12 x 4.09 x 1.57 inch)

Port & Interfaces

Ethernet, 1 cổng USB, CF Type II, Expansion Bus, Com1: RS-232/422/485, Com2: RS-422/485

1 cổng USB, Expansion Bus, Com1: RS-232, Com2: RS-422/485

Ethernet, 1 cổng USB, Expansion Bus, Com1: RS-232/422/485

1 cổng USB, Com1: RS-232, Com2 (AST3201): RS-422/485, Com2 (AST3211): Siemens MPI (RS-485)

Model Numbers ca màn hình HMI AGP3000 series

AGP3300-T1-D24

AST3301-B1-D24

AGP3200-T1-D24

AST3201-A1-D24

AGP3300-S1-D24

AST3301-S1-D24

AGP3200-A1-D24

AST3211-A1-D24

AGP3300-L1-D24

     

AGP3301-S1-D24

     

AGP3301-L1-D24

     

AGP3302-B1-D24

     

 

 

 

 

 

 

 

 -  Màn hình HMI AGP3000 M Class (Multimedia M Class): Giao diện điều hành với video, ghi âm, phát lại để giảm thời gian chết và tăng sự an toàn.

 Màn hình 15"

 Màn hình 12.1"

 Màn hình 10.4"

 Màn hình HMI 7.5"

 

 AGP-3750T

 AGP-3650T

 AGP-3550T

 AGP-3450T

 

 

​​

 

 

 

Tiêu chun màn hình HMI AGP3000 series

 

 

 

 

 

 

Màn hình

 

TFT LCD màn hình màu (65K màu)

 

1024 x 768 pixels

800 x 600 pixels

640 x 480 pixels

640 x 480 pixels

 
 

Màn hình cảm ứng Analog (không lưới)

 

Môi trường hot đng ca màn hình HMI AGP3000 series

 

Nhiệt độ vận hành: 0 - 50°C

 

Xếp hạng: NEMA, 4x/13, IP65f

 

Độ ẩm: 10 - 90% (không ngưng tụ)

 

Kích thước bên ngoài (WxHxD) : mm / (inch)

 

 395 x 294 x 60 
(15.55*11.57*2.36)

 313 x 239 x 56
(12.31*9.41*2.2)

270.5 x 212.5 x 57
(10.65*8.37*2.24)

 215 x 170 x 60
(8.46*6.69*2.36)

 

 Port & Interfaces

 

   Ethernet, 2 cổng USB, CF Type II, Expansion Bus,

Loa, Microphone, Com1: RS-232/422/485,

Com2: RS-422/485, Video: NTSC/PAL/SECAM

Ethernet, 1 cổng USB,

CF Type II, Expansion

Bus, Loa, Microphone,

Com1: RS-232/422

/485, Com2: RS-422

/485, Video:NTSC

/PAL/SECAM

 

 Model Numbers HMI AGP3000 series

 

 AGP3750-T1-AF

 AGP3650-T1-AF

 AGP3550-T1-AF

 AGP3450-T1-D24

 

 AGP3750-T1-D24

 

 AGP3560-T1-AF

   
                 

 

- Màn hình HMI AGP3000 S Class (Standard S Class): Giao diện điều hành tiêu chuẩn với truyền thông mở rộng và khả năng kết nối mạng cao.

 Màn hình HMI 12.1"

 Màn hình HMI 10.4"

 Màn hình HMI 7.5"

 AGP 3600

AGP 3500

AGP 3400

​​

​​

​​

 Tiêu chun màn hình HMI AGP3000 series  

 ​

 

 ​

 

 ​

 

 Màn hình 

  TFT LCD màn hình màu

(65K màu)

 TFT LCD màn hình màu (65K màu)   

STN LCD màn hình màu (4,096 màu)  

 Monochrome B/W

(16 shades)

 _ 

800 x 600 pixels

 640 x 480 pixels

640 x 480 pixels

800 x 600 pixels (AGP3510)

Màn hình cảm ứng Analog (không lưới)   

Môi trường hot đng ca màn hình HMI AGP3000 series   

   Nhiệt độ vận hành: 0 - 50°C

   Xếp hạng: NEMA, 4x/13, IP65f

   Độ ẩm: 10 - 90% (không ngưng tụ)

Kích thước bên ngoài (WxHxD) : mm / (inch)  

 313 x 239 x 56 
(12.32 x 9.41 x 2.2)

TFT: 313 x 212.5 x 57 
(12.32 x 8.37 x 2.24)

 215 x 170.5 x 60 
(8.46 x 6.69 x 2.36)

Mono: 313 x 239 x 56
(12.32 x 9.41 x 2.2

 Port & Interfaces  

 Ethernet, 2 cổng USB, CF Type II, Expansion Bus,

Com1: RS-232/422/485, Com2: RS-422/485 

 Ethernet, 1 cổng USB, CF

Type II, Expansion Bus,

Com1: RS-232/422/485,

Com2: RS-422/485

 Model Numbers ca màn hình HMI AGP3000 series  

 AGP3600-T1-AF

 AGP3500-T1-AF

 AGP3400-T1-D24

 AGP3600-T1-D24

 AGP3500-T1-D24

 AGP3400-S1-D24

 

 AGP3500-S1-AF

 
 

 AGP3500-S1-D24

 
 

 AGP3500-L1-D24

 
 

 AGP3501-T1-AF

 
           

 

 

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam