Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi – MÀN HÌNH HMI MITSUBISHI

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi – MÀN HÌNH HMI MITSUBISHI

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi. Màn hình cảm ứng công nghiệp Mitsubishi. GOT2000 series, GOT1000 series, F900 series, A900 series, E1000 series.
Giá : Liên hệ

Thịnh Tâm Phát chuyên cung cấp màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi tất các các series gồm: màn hình Mitsubishi GOT2000, màn hình Mitsubishi GOT1000, màn hình Mitsubishi F900, màn hình Mitsubishi A900, màn hình Mitsubishi E1000.

Đặc điểm của từng series màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi

(Vui lòng click vào từng model để xem chi tiết)

v Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT2000 series

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT2000 series là dòng HMI tiên tiến của Mitsubishi, cung cấp một loạt các mô hình phù hợp với các nhu cầu của người dùng, có nhiều kích thước màn hình HMI để lựa chọn, cùng các tính năng tiên tiến nhằm cải thiện hiệu quả điều hành và hiệu suất làm việc.

Các dòng màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT2000:

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT27

Màn hình Mitsubishi GT27 là mô hình có hiệu năng cao nhất với màn hình cảm ứng hoạt động nhạy bén, các tùy chọn đa phương tiện, mạng truyền thông, kết nối I/O. Cùng dung lượng bộ nhớ 57MB (kích thước lưu trữ dữ liệu thực tế là 128MB). Ethernet, Serial, USB host và cổng thiết bị USB.

Các model màn hình Mitsubishi GT27:
5.7 inch 8.4 inch 10.4 inch 10.4 inch 12.1 inch
GT2705-VTBD GT2708-STBA GT2710-STBA GT2710-VTBD GT2712-STBA
15 inch GT2708-STBD GT2710-STBD GT2710-VTWA GT2712-STBD
GT2715-XTBA GT2708-VTBA GT2710-VTBA GT2710-VTWD GT2712-STWA
GT2715-XTBD GT2708-VTBD     GT2712-STWD
 

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT25

Màn hình Mitsubishi GT25 là mô hình có hiệu suất cân bằng, các mô hình HMI này có chi phí hiệu quả với khả năng mở rộng cho mạng tryền thông. Dung lượng bộ nhớ 32MB (kích thước lưu trữ dữ liệu thực tế là 80MB). Ethernet, Serial, USB host và cổng thiết bị USB.

Các model màn hình Mitsubishi GT25:

 8.4 inch 8.4 inch 10.4 inch 10.4 inch 10.4 inch
 GT2508-VTBA  GT2508-VTWA  GT2510-VTBA  GT2510-VTWA  GT2512-STBA
 GT2508-VTBD  GT2508-VTWD  GT2510-VTBD  GT2510-VTWD  GT2512-STBD
  

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT25 Open Frame

Màn hình Mitsubishi GT25 Open Frame là mô hình Mid-range với phong cách mới, màn hình phẳng, giá bảo vệ IP67F (được sử dụng khi cần bảo vệ với môi trường làm việc). Dung lượng bộ nhớ 32MB (kích thước lưu trữ dữ liệu thực tế là 80MB). Ethernet, Serial, USB host và cổng thiết bị USB.

8.4 inch 10.4 inch 12.1 inch
GT2508F-VTNA GT2510F-VTNA GT2512F-STNA
GT2508F-VTND GT2510F-VTND GT2512F-STND

 « Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT23

Màn hình Mitsubishi GT23 là mô hình HMI cơ bản, chi phí hiệu quả với hầu như bất kỳ ứng dụng nào. Dung lượng bộ nhớ 9MB. Ethernet, Serial, USB host và cổng thiết bị USB.

8.4 inch 10.4 inch
GT2308-VTBA GT2310-VTBA
GT2308-VTBD GT2310-VTBD
 

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT21

Màn hình Mitsubishi GT21 là mô hình HMI nhỏ gọn, với kích thước màn hình nhỏ gọn, màn hình đơn sắc TFT, phù hợp với một loạt các ứng dụng trong ngành công nghiệp. Dung lượng bộ nhớ 3MB. Ethernet, Serial, cổng thiết bị USB và thẻ SD.

4.3 inch 3.8 inch 3.8 inch
GT2104-RTBD GT2103-PMBD GT2103-PMBDS2
  GT2103-PMBDS GT2103-PMBLS

 

v Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT1000 series

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT1000 series là dòng HMI cung cấp đầy đủ các tùy chọn để phù hợp với bất kỳ ứng dụng nào mà người dùng cần, đây là dòng HMI hoạt động rất hiệu quả.

 

Các dòng màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT1000:

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT16

Màn hình Mitsubishi GT16 là dòng màn hình HMI hiệu suất cao với các tùy chọn cho đa phương tiện và kết nối mạng, cùng với chức năng mạnh mẽ được xây dựng trong mô hình này. Dung lượng bộ nhớ 15MB. Ethernet, Serial, USB host và cổng thiết bị USB.

8.4 inch 5.7 inch 10.4 inch 12.1 inch
GT1665M-VTBA GT1655-VTBD GT1675M-VTBA GT1685M-STBA
GT1665M-VTBD 6.5 inch GT1675M-VTBD GT1685M-STBD
GT1662-VNBA GT1655HS-VTBD GT1675-VNBA 15 inch
GT1662-VNBD 10.4 inch GT1675-VNBD GT1695M-XTBA
GT1665M-STBA GT1675M-STBA GT1672-VNBA GT1695M-XTBD
GT1665M-STBD GT1675M-STBD GT1672-VNBD  

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT15

Màn hình Mitsubishi GT15 là dòng màn hình HMI tiêu chuẩn của Mitsubishi, được xây dựng trên nền tảng các dòng HMI cũ và nâng cấp thêm nhiều tính năng hiện đại mới, HMI Mitsubishi GT15 sẽ là sự lựa chọn hàng đầu về công nghệ và độ tin cậy cho người dùng. Dung lượng bộ nhớ 9MB. Ethernet, Serial, USB host và cổng thiết bị USB.

 

5.7 inch 8.4 inch 10.4 inch 10.4 inch 12.1 inch
GT1555-VTBD GT1565-VTBA GT1575V-STBA GT1575-VTBD GT1585V-STBA
GT1555-QTBD GT1565-VTBD GT1575V-STBD GT1575-VNBA GT1585V-STBD
GT1555-QSBD GT1562-VNBA GT1575-STBA GT1575-VNBD GT1585-STBA
GT1550-QLBD GT1562-VNBD GT1575-STBD GT1572-VNBA GT1585-STBD
    GT1575-VTBA GT1572-VNBD 15 inch
        GT1595-XTBA
        GT1595-XTBD

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT14

Màn hình Mitsubishi GT14 là sự bổ sung mới trong một loạt các màn hình HMI Mitsubishi GOT1000, đây là dòng màn hình HMI lý tưởng cho các ứng dụng mạng truyền thông hoặc các môi trường độc lập.

   5.7 inch GT1455-QTBDE GT1450-QLBDE

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT12

Màn hình Mitsubishi GT12 là dòng màn hình HMI hiệu quả về kinh tế, bao gồm các chức năng cơ bản cần thiết cho một màn hình HMI, đồng thời được cải tiến thêm từ các chức năng cơ bản nhằm đáp ứng cho ứng dụng hoạt động độc lập.

   8.4 inch GT1265-VNBA GT1265-VNBD
   10.4 inch GT1275-VNBA  GT1275-VNBD

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT11

Màn hình Mitsubishi GT11 cũng là dòng màn hình HMI hiệu quả về kinh tế, có nhiều tính năng được xây dựng trong mô hình HMI nhỏ gọn. Dung lượng bộ nhớ 3MB. Cổng thiết bị nối tiếp và USB.

5.7 inch GT1150-QLBD GT1155-QTBD GT1155-QSBD
GT1155HS-QSBD GT1150-QLBDQ GT1155-QTBDQ GT1155-QSBDQ
GT1150HS-QLBD GT1150-QLBDA GT1155-QTBDA GT1155-QSBDA

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GT10

Màn hình Mitsubishi GT10 là màn hình HMI nhỏ gọn với các chức năng cơ bản, có nhiều kích cỡ màn hình HMI khác nhau và định dạng đa dạng để cung cấp chức năng màn hình cảm ứng cho hầu như bất kỳ ứng dụng nào mà người dùng cần. Dung lượng bộ nhớ 3MB / 1.5MB / 512KB. Cổng nối tiếp.

3.7 inch 3.7 inch 4.5 inch 4.5 inch
GT1020-LBD GT1020-LWD GT1030-HBD GT1030-HWD
GT1020-LBD2 GT1020-LWD2 GT1030-HBD2 GT1030-HWD2
GT1020-LBL GT1020-LWL GT1030-HBL GT1030-HWL
GT1020-LBDW GT1020-LWDW GT1030-HBDW GT1030-HWDW
GT1020-LBDW2 GT1020-LWDW2 GT1030-HBDW2 GT1030-HWDW2
GT1020-LBLW GT1020-LWLW GT1030-HBLW GT1030-HWLW
4.7 inch 5.7 inch    
GT1045-QSBD GT1055-QSBD    
GT1045-QBBD GT1055-QBBD    

 

v Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT Simple series

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT Simple là dòng HMI cung cấp giao diện điều hành cho hệ thống đòi hỏi hiệu suất chi phí hiệu quả. Chức năng được xây dựng trong màn hình Mitsubishi GOT Simple series cung cấp một nền tảng tăng cường cho các hệ Mitsubishi Electric khác trong hệ thống với công cụ giám sát, sao lưu, khôi phục chương trình, các chức năng truyền dữ liệu.

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT Simple được coi là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng cần chức năng cao cấp nhưng chi phí hiệu quả. Dung lượng bộ nhớ 9MB. Ethernet, thẻ SD, thiết bị USB, RS232, cổng giao tiếp RS422/485.

Các model màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT Simple GS21 series

7 inch GS2107-WTBD 10 inch GS2110-WTBD

 

v Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A900GOT series

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A900 series được sản xuất vào năm 1998, được coi là dòng HMI hiệu suất cao, cung cấp nhiều chức năng độc đáo và hữu ích, HMI A900GOT series tương thích với cả hệ thống kiểm soát, hiện đã ngưng sản xuất từ năm 2006 và được thay thế bởi dòng màn hình Mitsubishi GOT1000.

Các dòng màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A900GOT:

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A985GOT-V

12 inch A985GOT-TBA-V A985GOT-TBD-V A985GOT-TBA-V-EU

 « Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A985GOT

 12 inch  A985GOT-TBA   A985GOT-TBD   A985GOT-TBA-EU

 « Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A975GOT

10 inch A975GOT-TBA A975GOT-TBA-B A975GOT-TBA-EU
  A975GOT-TBD A975GOT-TBD-B  

 « Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A970GOT 10 inch

A970GOT-TBA  A970GOT-SBA A970GOT-SBA-EU A970GOT-LBA 
A970GOT-TBD  A970GOT-SBD A970GOT-TBA-EU  A970GOT-LBD 
A970GOT-TBA-B     A970GOT-LBA-EU
A970GOT-TBD-B      

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A960GOT 9 inch, A960WGOT 7 inch

     9 inch A960GOT-EBA A960GOT-EBD A960GOT-EBA-EU A956WGOT-TBD 

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A950GOT 6 inch

A950GOT-SBD A950GOT-TBD A950GOT-SBD-M3 A950GOT-TBD-M3
A950GOT-SBD-B A950GOT-LBD A950GOT-SBD-M3-B A950GOT-LBD-M3

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A951GOT 6 inch

A951GOT-SBD A951GOT-QSBD A951GOT-QTBD 
A951GOT-SBD-M3 A951GOT-QSBD-M3 A951GOT-QTBD-M3
A951GOT-SBD-B A951GOT-QSBD-B A951GOT-QLBD
A951GOT-SBD-M3-B A951GOT-QSBD-M3-B A951GOT-QLBD-M3
A951GOT-TBD A951GOT-LBD  
A951GOT-TBD-M3 A951GOT-LBD-M3  

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A953GOT 6 inch

A953GOT-TBD A953GOT-SBD A953GOT-SBD-B A953GOT-LBD
A953GOT-TBD-M3 A953GOT-SBD-M3 A953GOT-SBD-M3-B A953GOT-LBD-M3

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A956GOT 6 inch

A956GOT-TBD A956GOT-SBD A956GOT-SBD-B A956GOT-LBD
A956GOT-TBD-M3 A956GOT-SBD-M3 A956GOT-SBD-M3-B A956GOT-LBD-M3

 

v Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900GOT series

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 series được sản xuất vào năm 1998 và ngưng sản xuất năm 2006, đây là dòng HMI hiệu quả về kinh tế, các thiết bị đầu cuối được cung cấp nhiều chức năng độc đáo và hữu ích, F900GOT series tương thích với cả hệ thống kiểm soát, hiện được thay thế bởi dòng màn hình Mitsubishi GOT1000.

Các dòng màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900:

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F920GOT with Keypad

 

F920GOT-BBD-K-E F920GOT-BBD5-K-E
F920GOT-BBD-K-C F920GOT-BBD5-K-C

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F930GOT 4 inch

 

F930GOT-BWD-E F930GOT-BBD-K-E F930GOT-BWD-C F930GOT-BWD-T

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F930GOT with Keypad

F930GOT-BBD-K-E F930GOT-BBD-K-C

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F940GOT 6 inch, F940WGOT 7 inch

F940GOT-SWD-E F940GOT-LWD-E F940WGOT-TWD-E F940WGOT-TWD-C

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F940 Handy Series (RH model) 

F940GOT-SBD-RH-E F943GOT-SBD-RH-E
F940GOT-LBD-RH-E F943GOT-LBD-RH-E

« Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F940 Handy Series 

F940GOT-SBD-H-E F943GOT-SBD-H-E
F940GOT-LBD-H-E F943GOT-LBD-H-E

 

v Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi E1000 series

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi E1000 series là dòng sản phẩm đã góp phần làm nên sự thành công trong việc đưa các sản phẩm của Mitsubishi Electronic vào thị trường công nghiệp trong nhiều năm liên tục. Màn hình Mitsubishi E1000 được bổ sung nhiều tính năng, chức năng, có khả năng kết nối với các thiết bị công nghiệp khác, là sự lựa chọn hữu ích đối với người dùng. Màn hình Mitsubishi E1000 được đưa ra thị trường năm 2005 và ngưn sản xuất năm 2014, thay vào đó là dòng màn hình HMI GOT1000

Các model màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi E1000 và sự thay thế tương ứng của GOT1000

E1000 GT1000 ET1000 GT1000
E1000 - E1062 -
E1012 GT1020 E1063 GT1450-QTBDE
E1022 GT1030 E1070 GT1665M-VTB*
E1032 GT1040-QBBD E1070 GT1665M-STB*
E1032 GT1050-QBBD E1071 GT1665M-VTB*
E1041 GT1455-QBBD E1071 GT1665M-STB*
E1043 GT1040-QBBD E1100 GT1675M-STB*
E1060 GT1455-QTBDE E1101 GT1675M-STB*
E1061 GT1455-QTBDE E1151 GT1695M-XTB*

 

MỌI NHU MUA BÁN MÀN HÌNH CẢM ỨNG HMI MITSUBISHI XIN LIÊN HỆ

Liên hệ: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Email: thinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

 

 

 

 
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam