Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

PLC Omron CP1L

PLC Omron CP1L

Các model CPU:

CP1L-L10DR/T/T1-A/D (6 vào, 4 ra),

CP1L-L14DR/T/T1-A/D (8 vào, 6 ra),

CP1L-L20DR/T/T1-A/D (12 vào, 8 ra),

CP1L-M30DR/T/T1-A/D (18 vào, 12 ra),

CP1L-M40DR/T/T1-A/D (24 vào, 16 ra)

CP1L-M60DR/T/T1-A/D (36 vào, 24 ra)

Chú thích: DR/T/T1-A/D = đầu ra relay/transistor NPN/PNP, nguồn AC/DC

 

Các môđun mở rộng

Chú thích

CP1W-8ED/R/T(1)

CPM1A-8ED/R/T(1)

8 đầu vào DC hoặc 8 đầu ra relay / transister NPN (PNP)

CP1W-16/32ER/T/T1  / CPM1A-16ER

16/32 đầu ra relay / transistor NPN (PNP)

CP1W-20/40EDR(1)/T/T1

CPM1A-20EDR1/T/T1

12/26 đầu vào DC + 8/14 đầu ra relay hoặc transister NPN (PNP)

CPM1A-DRT21

CompoBus/D (DeviceNet) slave

CP1W-SRT21 / CPM1A-SRT2

CompoBus/S slave

CP1W-MAD11 / CPM1A-MAD11

Analog 2 vào, 1 ra (1/6000)

CPM1A-MAD01

Analog 2 vào, 1 ra (1/256)

CP1W-AD041 / CPM1A-AD041

Analog 4 vào (1/6000)

CP1W-DA041 / CPM1A-DA041

Analog 4 ra (1/6000)

CP1W-TS001(2) / CPM1A-TS001(2)

2 hoặc 4 đầu vào cặp nhiệt

CP1W-TS101(2) / CPM1A-TS101(2)

2 hoặc 4 đầu vào nhiệt điện trở Pt100

 

Giá : Liên hệ
 
  • Kết nối với môđun mở rộng tương tự như cho loại CPM1 (tối đa 3 môđun cho CPU 30,40, 60 I/O và 1 cho CPU 14, 20 I/O))

  • Đầu vào analog 0-10V (256)

  • Đầu vào / ra xung 100kHz

  • Bộ nhớ 5/10Kstep, có bộ nhớ ngoài,

  • Bộ hiển thị LCD gắn ngoài (CP1W-DAM01) giúp theo dõi, điều chỉnh thông số tại chỗ

  • Lập trình cổng USB bằng CX-Programmer

  • Chạy mô phỏng bằng CX-Simulator

    • Tối đa 180 I/O, RS-232 / 485 / 422

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam