Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Màn hình HMI B&R– Màn hình cảm ứng công nghiệp B&R

Màn hình HMI B&R– Màn hình cảm ứng công nghiệp B&R

Màn hình HMI B&R, màn hình cảm ứng công nghiệp B&R, màn hình cảm ứng HMI B&R
Giá : Liên hệ

Màn hình HMI B&R được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng công nghiệp, với tiêu chí “cho độ bền tối đa, độ tin cậy và tính sẵn sàng dài hạn” B&R đã cho ra đời các dòng màn hình cảm ứng công nghiệp mạnh mẽ, bền bỉ nhưng giá thành rất tối ưu.

Màn hình HMI B&R có 2 dòng sản phẩm màn hình cảm ứng công nghiệp chính, gồm:

- Panel PCs: đây là sự kết hợp một màn hình và một mát tính thành một thiết bị cực kỳ nhỏ gọn, có nhiều kích cỡ màn hình, người dùng có thể chọn dòng cảm ứng đơn điểm hoặc cảm ứng đa điểm hoặc phím bấm. Sản phẩm có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.

- Automation Panels: đây là thiết bị trực quan hoàn hảo cho Box máy tính hoặc mở rộng máy tính panel, người dùng có thể chọn dòng cảm ứng đơn điểm hoặc cảm ứng đa điểm hoặc phím bấm.

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên cung cấp màn hình HMI, đặc biệt màn hình HMI B&R các model và mọi kích thước

(Click vào model sản phẩm để xem chi tiết)

*** POWER PANEL B&R

POWER PANEL B&R T/C SERIES

POWER PANEL B&R  C70

4PPC70.0573-20B

4PPC70.057L-20B

4PPC70.0702-20B

4PPC70.0573-20W

4PPC70.057L-20W

4PPC70.0702-20W

4PPC70.0573-21B

4PPC70.057L-21B

4PPC70.0702-21B

4PPC70.0573-21W

4PPC70.057L-21W

4PPC70.0702-21W

4PPC70.0573-22B

4PPC70.057L-22B

4PPC70.0702-22B

4PPC70.0573-22W

4PPC70.057L-22W

4PPC70.0702-22W

4PPC70.0573-23B

4PPC70.057L-23B

4PPC70.0702-23B

4PPC70.0573-23W

4PPC70.057L-23W

4PPC70.0702-23W

4PPC70.101G-20B

4PPC70.101N-20B

4PPC70.070M-20B

4PPC70.101G-20W

4PPC70.101N-20W

4PPC70.070M-20W

4PPC70.101G-21B

4PPC70.101N-21B

4PPC70.070M-21B

4PPC70.101G-21W

4PPC70.101N-21W

4PPC70.070M-21W

4PPC70.101G-22B

4PPC70.101N-22B

4PPC70.070M-22B

4PPC70.101G-22W

4PPC70.101N-22W

4PPC70.070M-22W

4PPC70.101G-23B

4PPC70.101N-23B

4PPC70.070M-23B

4PPC70.101G-23W

4PPC70.101N-23W

4PPC70.070M-23W

POWER PANEL B&R  T30

6PPT30.043F-20B

6PPT30.0573-20B

6PPT30.0702-20B

6PPT30.043F-20W

6PPT30.0573-20W

6PPT30.0702-20W

6PPT30.043K-20B

6PPT30.057L-20B

6PPT30.070M-20B

6PPT30.043K-20W

6PPT30.057L-20W

6PPT30.070M-20W

6PPT30.101G-20B

6PPT30.101N-20B

 

6PPT30.101G-20W

6PPT30.101N-20W

 

POWER PANEL B&R  15 / 21 / 35 / 41

4PP015.0420-01

4PP015.C420-01

4PP015.E420-01

4PP015.0420-32

4PP015.C420-32

4PP015.E420-32

4PP035.0300-01

4PP035.E300-01

4PP045.0571-042 

4PP035.0300-36

4PP035.E300-36

4PP045.0571-062

POWER PANEL B&R  65

4PP065.0351-P74

4PP065.0571-P74

4PP065.0571-X74

4PP065.0351-X74

4PP065.0571-P74F

4PP065.0571-X74F

POWER PANEL B&R 100/200

4PP120.0571-01

4PP220-0571-45

4PP251.0571-45

4PP120.0571-21

4PP220-0571-65

4PP251.0571-65

4PP120.1043-31

4PP220-0571-85

4PP251.0571-85

4PP120.1505-31

4PP220-0571-A5

4PP251.0571-A5

4PP151.0571-01

4PP220.1043-75

4PP251.1043-75

4PP151.0571-21

4PP220.1043-B5

4PP251.1043-B5

4PP151.1043-31

4PP220.1505-75

4PP251.1505-75

4PP151.1505-31

4PP220.1505-B5

4PP251.1505-B5

4PP152.0571-01

4PP280.1043-75

4PP252.0571-45

4PP152.0571-21

4PP280.1043-B5

4PP252.0571-65

4PP152.1043-31

4PP280.1505-75

4PP252.0571-85

4PP180.1043-31

4PP280.1505-B5

4PP252.0571-A5

4PP180.1505-31

4PP281.1043-75

4PP252.1043-75

4PP181.1043-31

4PP281.1043-B5

4PP252.1043-B5

4PP181.1505-31

4PP281.1505-75

5PP120.0571-27

4PP182.1043-31

4PP281.1505-B5

5PP120.1043-37A

4PP220-0571-K04

4PP282.1043-75

5PP120.1214-37A

 

4PP282.1043-B5

5PP120.1505-37A

POWER PANEL B&R 500

5PP520.0573-00

5PP520.1505-00

5PP581.1043-00

5PP520.0573-01

5PP551.0573-00

5PP581.1505-00

5PP520.0702-00

5PP552.0573-00

5PP582.1043-00

5PP520.1043-00

5PP580.1043-00

 

5PP520.1214-00

5PP580.1505-00

 

 

*** PANEL PC B&R

PANEL PC B&R 700

5PC720.1043-00

5PC720.1505-00

5PC720.1706-00

5PC720.1043-01

5PC720.1505-01

5PC720.1906-00

5PC720.1214-00

5PC720.1505-02

 

5PC720.1214-01

 

 

PANEL PC B&R 725

5PC725.1505-00

5PC725.1505-01

 

PANEL PC B&R 780

5PC781.1505-00

5PC782.1043-00

 

PANEL PC B&R 900

5AP923.1215-00

5AP933.156B-00

5AP933.215C-00

5AP923.1505-00

5AP933.185B-00

5AP933.240C-00

5AP923.1906-00

 

 

PANEL PC B&R 2100

5AP933.156B-00

5AP1120.1043-000

5AP1180.1043-000

5AP933.185B-00

5AP1120.1214-000

5AP1180.1505-000

5AP933.215C-00

5AP1120.121E-000

5AP1181.1043-000

5AP933.240C-00

5AP1120.1505-000

5AP1182.1043-000

5AP1120.0573-000

5AP1120.156B-000

5AP923.1215-00

5AP1120.0702-000

5AP1120.1906-000

5AP923.1505-00

5AP1120.101E-000

5AP1151.0573-000

5AP923.1906-00

 

*** AUTOMATION PANEL PC B&R

AUTOMATION PANEL B&R 5000

5AP5130.156B-000

5AP5230.215C-000

 5AP5230.240C-000

5AP5130.240C-000

 

 

AUTOMATION PANEL B&R 1000

5AP1120.0573-000

5AP1120.121E-000

5AP1180.1043-000

5AP1120.0702-000

5AP1120.1505-000

5AP1180.1505-000

5AP1120.101E-000

5AP1120.156B-000

5AP1181.1043-000

5AP1120.1043-000

5AP1120.1906-000

5AP1182.1043-000

5AP1120.1214-000

5AP1151.0573-000

 

AUTOMATION PANEL B&R 900

5AP920.1043-01

5AP920.1906-01

5AP980.1043-01

5AP920.1214-01

5AP920.2138-01

5AP980.1505-01

5AP920.1505-01

5AP951.1043-01

5AP980.1505-K11

5AP920.1505-K16

5AP951.1505-01

5AP981.1043-01

5AP920.1706-01

5AP952.1043-01

5AP981.1505-01

 

 

5AP982.1043-01

AUTOMATION PANEL B&R 9x3

5AP923.1215-00

5AP923.156B-00

5AP923.215C-00

5AP923.1505-00

5AP923.185B-00

5AP923.240C-00

5AP923.1906-00

 

 

AUTOMATION PANEL B&R 830

5AP830.215C-00

5AP830.215C-01

 

 

*** PROVIT B&R

PROVIT B&R

5D2210.01

5D5211.02

5D5600.01

5D2510.01

5D5211.03

5D5600.02

5D5200.01

5D5212.02

5D5600.03

5D5200.04

5D5212.04

5D5601.01

5D5200.29

5D5500.10

5D5601.02

5D5200.34

5D5510.10

5D5601.03

5D5210.01

 

 

 

Ngoài dịch vụ cung cấp màn hình HMI B&R, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên sửa chữa màn hình HMI B&R, thay gương màn hình HMI B&R các kích thước, thay tấm LCD màn hình HMI B&R và sửa chữa màn hình HMI các thương hiệu khác

 

Một số model gương cảm ứng màn hình HMI B&R và LCD màn hình HMI B&R có tại công ty Thịnh Tâm Phát:

05004078 4408

4PP065.0571-K04

4PP220-1043-V

0570L089149

4PP065.0571-K05

4PP220-1043-V2

1071.0073

4PP065.0571-P74F

A093700317

1071.0084

4PP120.0653-K01

AMT-10199

2816700A

4PP220-0571-K04

AMT28163

362740-9121 TF068

4PP220-0571-K11

AMT28199

9894700B

4PP220-0571-K15

AMT28200

5D5000.03

4PP220-1043-K02

E073006

4PP045-0571-K01

4PP220.1043-K03

E580514

4PP045.0571-K03

4PP220.1043-K08

E63413-000

4PP045.0571-X74

4PP220.1043-K14

R8219-45A

4PP065.0571-K01

SCN-A5-FLT10.4-Z03-0H1-R

4PP065.0571-K02

SCN-A5-FLT15.0-Z05-0H1-R

4PP065.0571-X74F

SCN-AT-FLT10.4-Z03-OH1

4PP065.1043-K01

SCN-AT-FLT10.4-Z03-0H1-R

 

MỌI NHU MUA BÁN MÀN HÌNH HMI B&R XIN LIÊN HỆ

Liên hệ: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thịnh Tâm Phát

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Email: thinhtamphat@gmail.com

Hotline: 0909.199.102

 
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam