Danh mục sản phẩm

Danh mục dịch vụ

Sửa chữa PLC Mitsubishi FX

Chuyên sửa lỗi PLC Mitsubishi, lập trình và crack password PLC Mitsubishi các model. Sửa chữa PLC Mitsubishi FX series gồm FX0N FX0S FX1N FX1NC FX1S FX2 FX2C FX2N FX2NC FX3G FX3GA FX3GC FX3GE FX3U FX3UC

Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa PLC Mitsubishi, sửa chữa PLC Mitsubishi FX series gồm các dòng:

(Kéo xuống để xem các model)

 FX0          FX0N        FX0S       FX1N           

 FX1NC     FX1S         FX2         FX2C

 FX2N       FX2NC      FX3G       FX3GA

 FX3GC     FX3GE       FX3U      FX3UC

 

Các lỗi thường gặp ở PLC Mitsubishi mà chúng tôi có thể sửa chữa và khắc phục

- Sửa chữa PLC Mitsubishi FX bị hư nguồn do một số các nguyên nhân như cháy nguồn, plc đột ngột mất nguồn, không thể khởi động

- Sửa lỗi PLC Mitsubishi FX bị lỗi tín hiệu đầu ra / đầu vào, hoặc bị mất hẳn tín hiệu đầu ra / đầu vào

- Sửa chữa PLC Mitsubishi FX bị hư I/O, hư Eeprom

- Sửa lỗi PLC Mitsubishi FX bị lỗi RAM, hư RAM, lỗi IC

- Sửa chữa PLC Mitsubishi FX bị hỏng board, cháy board

- Sửa lỗi PLC Mitsubishi FX bị mất chương trình, cần lập trình plc mitsubishi

Và các lỗi thường gặp khác ở plc mitsubishi fx.

 

Ngoài dịch vụ sửa chữa plc mitsubishi fx, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên sửa chữa plc các dòng khác.

Đặc biệt chuyên:

Hướng dẫn lập trình PLC các loại

 Hướng dẫn lập trình PLC Mitsubishi

 

Các model PLC Mitsubishi FX công ty Thịnh Tâm Phát chuyên sửa và khắc phục lỗi

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0

FX0-14MR-ES/UL FX0-20MR-ES/UL FX0-30MR-ES/UL
FX0-14MT-E/UL FX0-20MT-E/UL FX0-30MT-E/UL
FX0-14MT-DSS FX0-20MT-DSS FX0-30MT-DSS
FX0-14MT-D/E FX0-20MT-D/E FX0-30MT-D/E


 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0N

FX0N-24MR-ES/UL FX0N-24MR-ES FX0N-24MT
FX0N-40MR-ES/UL FX0N-40MR-ES FX0N-40MT
FX0S-40MR-UA1/UL FX0N-40MR-DS FX0N-60MT
FX0N-60MR-ES/UL FX0N-60MR-ES FX0N-24MR-DS
FX0N-24MT-DSS FX0N-60MR-DS FX0N-40MT-DSS
FX0N-60MT-DSS    


  Sửa chữa PLC Mitsubishi FX0S 

FX0S-16MR-UA1/UL FX0S-10MT-DSS FX0S-10MR-DS
FX0S-24MR-UA1/UL FX0S-14MT-DSS FX0S-14MR-DS
FX0S-10MR-ES/UL FX0S-20MT-DSS FX0S-20MR-DS
FX0S-14MR-ES/UL FX0S-30MT-DSS FX0S-30MR-DS
FX0S-20MR-ES/UL FX0S-30MR-ES/UL  

 

  Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1N -...MR

FX1N-14MR-ES/UL FX1N-14MR-DS FX1N-14MR-001
FX1N-24MR-ES/UL FX1N-24MR-DS FX1N-24MR-001
FX1N-40MR-ES/UL FX1N-40MR-DS FX1N-40MR-001
FX1N-60MR-ES/UL FX1N-60MR-DS FX1N-60MR-001

  Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1N -...MT

FX1N-14MT-ESS/UL FX1N-14MT-DSS FX1N-14MT-001
FX1N-24MT-ESS/UL FX1N-24MT-DSS FX1N-24MT-001
FX1N-40MT-ESS/UL FX1N-40MT-DSS FX1N-40MT-001
FX1N-60MT-ESS/UL FX1N-60MT-DSS FX1N-60MT-001


 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1NC 

FX1NC-16MT FX1NC-32MT

 

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX1S

FX1S-10MT-ESS/UL FX1S-20MT-DSS FX1S-10MT-001
FX1S-14MT-ESS/UL FX1S-30MT-DSS FX1S-14MT-001
FX1S-20MT-ESS/UL FX1S-10MR-DS FX1S-20MT-001
FX1S-30MT-ESS/UL FX1S-14MR-DS FX1S-30MT-001
FX1S-10MT-DSS FX1S-20MR-DS  
FX1S-14MT-DSS FX1S-30MR-DS  


 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX -...MR/MS

FX-16MR-ES/UL FX-24MR-UA1/UL FX-16MS
FX-24MR-ES/UL FX-48MR-UA1/UL FX-24MS
FX-32MR-ES/UL FX-64MR-UA1/UL FX-32MS
FX-48MR-ES/UL FX-24MR-DS FX-48MS
FX-64MR-ES/UL FX-48MR-DS FX-64MS
FX-80MR-ES/UL FX-64MR-DS FX-80MS
FX-128MR-ES/UL FX-80MR-DS  

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX -...MT

FX-16MT-ESS/UL FX-80MT-ESS/UL FX-48MT
FX-24MT-ESS/UL FX-128MT-ESS/UL FX-64MT
FX-32MT-ESS/UL FX-16MT FX-80MT
FX-48MT-ESS/UL FX-24MT FX-128MT
FX-64MT-ESS/UL FX-32MT  


 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2C

FX2C-64MT-ESS/UL FX2C-64MT-E/UL FX2C-64MT
FX2C-96MT-ESS/UL FX2C-128MT-E/UL FX2C-96MT
FX2C-128MT-ESS/UL   FX2C-128MT
FX2C-160MT-ESS/UL   FX2C-160MT

 

  Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2N -...MR

FX2N-16MR-ES/UL FX2N-64MR-UA1/UL FX2N-48MR-DS
FX2N-32MR-ES/UL FX2N-16MR-001 FX2N-64MR-DS
FX2N-48MR-ES/UL FX2N-32MR-001 FX2N-80MR-DS
FX2N-64MR-ES/UL FX2N-48MR-001 FX2N-32MR-D
FX2N-80MR-ES/UL FX2N-64MR-001 FX2N-48MR-D
FX2N-128MR-ES/UL FX2N-80MR-001 FX2N-64MR-D
FX2N-16MR-UA1/UL FX2N-128MR-001 FX2N-80MR-D
FX2N-32MR-UA1/UL FX2N-16MR-DS  
FX2N-48MR-UA1/UL FX2N-32MR-DS  

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2N -...MS

FX2N-32MS-E/UL FX2N-32MS FX2N-64MS
FX2N-48MS-E/UL FX2N-48MS FX2N-80MS
FX2N-16MS    

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2N -...MT

FX2N-16MT-ESS/UL FX2N-48MT-E/UL FX2N-32MT-DSS
FX2N-32MT-ESS/UL FX2N-16MT-001 FX2N-48MT-DSS
FX2N-48MT-ESS/UL FX2N-32MT-001 FX2N-64MT-DSS
FX2N-64MT-ESS/UL FX2N-48MT-001 FX2N-80MT-DSS
FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-64MT-001 FX2N-32MT-D
FX2N-128MT-ESS/UL FX2N-80MT-001 FX2N-48MT-D
FX2N-16MT-E/UL FX2N-128MT-001 FX2N-64MT-D
FX2N-32MT-E/UL FX2N-16MT-DSS FX2N-80MT-D

 

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX2NC

FX2NC-64MT-D/UL FX2NC-16MT-D/UL FX2NC-32MT-DSS
FX2NC-96MT-D/UL FX2NC-32MT-D/UL FX2NC-64MT-DSS
FX2NC-16MR-T-DS FX2NC-16MT-DSS FX2NC-96MT-DSS

 

  Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3G-...MR 

FX3G-14MR/ES-A FX3G-14MR/ES FX3G-14MR/DS
FX3G-24MR/ES-A FX3G-24MR/ES FX3G-24MR/DS
FX3G-40MR/ES-A FX3G-40MR/ES FX3G-40MR/DS
FX3G-60MR/ES-A FX3G-60MR/ES FX3G-60MR/DS

  Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3G-...MT

FX3G-14MT/ES-A FX3G-60MT/ES FX3G-40MT/DSS
FX3G-24MT/ES-A FX3G-14MT/ESS FX3G-60MT/DSS
FX3G-40MT/ES-A FX3G-24MT/ESS FX3G-14MT/DS
FX3G-60MT/ES-A FX3G-40MT/ESS FX3G-24MT/DS
FX3G-14MT/ES FX3G-60MT/ESS FX3G-40MT/DS
FX3G-24MT/ES FX3G-14MT/DSS FX3G-60MT/DS
FX3G-40MT/ES FX3G-24MT/DSS  


 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GA

FX3GA-24MR-CM FX3GA-40MR-CM FX3GA-60MR-CM
FX3GA-24MT-CM FX3GA-40MT-CM FX3GA-60MT-CM

 

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GC
FX3GC-32MT/D FX3GC-32MT/DSS

 

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3GE
FX3GE-24MR/ES FX3GE-40MR/ES FX3GE-24MR/DS
FX3GE-24MT/ESS FX3GE-40MT/ESS FX3GE-24MT/DSS
FX3GE-24MT/ES FX3GE-40MT/ES FX3GE-40MR/DS
    FX3GE-40MT/DSS

 

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3U -...MR

FX3U-16MR/ES-A FX3U-16MR/ES FX3U-16MR/DS
FX3U-32MR/ES-A FX3U-32MR/ES FX3U-32MR/DS
FX3U-48MR/ES-A FX3U-48MR/ES FX3U-48MR/DS
FX3U-64MR/ES-A FX3U-64MR/ES FX3U-64MR/DS
FX3U-80MR/ES-A FX3U-80MR/ES FX3U-80MR/DS
FX3U-128MR/ES-A FX3U-128MR/ES FX3U-32MS/ES
FX3U-32MR-UA1 FX3U-64MR-UA1 FX3U-64MS/ES

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3U -...MT

FX3U-16MT/ES-A FX3U-64MT/ESS FX3U-16MT/ES
FX3U-32MT/ES-A FX3U-80MT/ESS FX3U-32MT/ES
FX3U-48MT/ES-A FX3U-128MT/ESS FX3U-48MT/ES
FX3U-64MT/ES-A FX3U-16MT/DSS FX3U-16MT/DS
FX3U-80MT/ES-A FX3U-32MT/DSS FX3U-32MT/DS
FX3U-128MT/ES-A FX3U-48MT/DSS FX3U-48MT/DS
FX3U-16MT/ESS FX3U-64MT/DSS FX3U-64MT/DS
FX3U-32MT/ESS FX3U-80MT/DSS FX3U-80MT/DS
FX3U-48MT/ESS    

 

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3UC

FX3UC-16MT/DSS FX3UC-64MT/DSS FX3UC-16MR/DS-T
FX3UC-32MT/DSS FX3UC-96MT/DSS FX3UC-16MR/D-T

 

 Sửa chữa PLC Mitsubishi FX3S

FX3S-10MR/ES FX3S-10MT/ES FX3S-10MT/ESS
FX3S-14MR/ES FX3S-14MT/ES FX3S-14MT/ESS
FX3S-20MR/ES FX3S-20MT/ES FX3S-20MT/ESS
FX3S-30MR/ES FX3S-30MT/ES FX3S-30MT/ESS
FX3S-10MR/DS FX3S-10MT/DS FX3S-10MT/DSS
FX3S-14MR/DS FX3S-14MT/DS FX3S-14MT/DSS
FX3S-20MR/DS FX3S-20MT/DS FX3S-20MT/DSS
FX3S-30MR/DS FX3S-30MT/DS FX3S-30MT/DSS

 

 

Mọi nhu cầu sửa chữa PLC Mitsubishi FX xin liên hệ                                 

Công ty TNHH Thịnh Tâm Phát         

Địa chỉ: 599 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Hotline: 0909 199 102

Websitehttp://thinhtamphat.com/

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam